Toots Thielemans

Beschrijving

Toots Thielemans is het enige nieuwe station dat gebouwd wordt in de eerste fase van Metro 3. Het is vernoemd naar de Brusselse jazzlegende en zal de bereikbaarheid van de Stalingradwijk verbeteren. Het wordt verbonden met het bestaande station Lemonnier, dat op zijn beurt volledig wordt vernieuwd en in dienst blijft voor de tram. De werkzaamheden zijn volop aan de gang.

Ligging

Het station komt onder de Stalingradlaan, tussen het kruispunt met de Kleine Ring en het Zuidpaleis. Dankzij het station zal de Stalingradwijk met haar vele handelszaken, scholen en andere bestemmingen beter bediend worden. Het nieuwe station is complementair met station Lemonnier, dat op zijn beurt een grondige renovatie krijgt en in dienst blijft voor trams 51 en 82. Overstappen tussen tram en metro kan via een verbindingsgang. In totaal komen er vijf toegangen tot het station, vanaf de Zuidlaan, de Lemonnierlaan en de Stalingradlaan. Dankzij liften zullen zowel de perrons voor de metro als voor de tram toegankelijk zijn voor mensen met een beperkte mobiliteit.

Albert

Beschrijving

Het bestaande premetrostation Albert wordt grondig verbouwd en gerenoveerd voor de komst van Metro 3. Met een eindhalte van de metro, een station voor de tram, een handvol buslijnen bovengronds en een fietsparking, wordt het station een belangrijke mobiliteitshub voor het zuiden van Brussel.

Albert

Horta

Beschrijving

Het bestaande station Horta wordt aangepast met het oog op de komst van Metro 3. Daarvoor zijn enkele aanpassingswerken nodig. Het gaat voornamelijk om het verhogen van de perrons, de installatie van een nieuw signalisatiesysteem en van een derde rail voor de stroomvoorziening van de metro.

Horta

Sint-Gillisvoorplein

Beschrijving

Het bestaande station Sint-Gillisvoorplein wordt aangepast voor de komst van Metro 3. Dit vereist enkele aanpassingswerken zoals het verhogen van de perrons, de installatie van een nieuw signalisatiesysteem en van een derde rail voor de stroomvoorziening van de metro.

Sint-Gillisvoorplein

Hallepoort

Beschrijving

Het premetrostation Hallepoort, momenteel bediend door de tramlijnen 3 en 4, wordt aangepast voor de komst van Metro 3. Daarvoor moeten enkele werken gebeuren om de perrons te verhogen en de installatie van een nieuwe signalisatie en van een derde rail voor de stroomvoorziening van de metro mogelijk te maken.

Hallepoort

Zuidstation

Beschrijving

De ondergrondse tramperrons van het Zuidstation, momenteel bediend door de lijnen 3 en 4, worden aangepast voor de komst van Metro 3. Dit vereist enkele werken zoals het verhogen van de perrons. Ook in de tunnel zijn ingrepen nodig, zoals de installatie van een nieuw signalisatiesysteem en van een derde rail voor de stroomvoorziening van de metro.

Zuidstation

Toots Thielemans

Beschrijving

Toots Thielemans is het enige nieuwe station dat gebouwd wordt in de eerste fase van Metro 3. Het is vernoemd naar de Brusselse jazzlegende en zal de bereikbaarheid van de Stalingradwijk verbeteren. Het wordt verbonden met het bestaande station Lemonnier, dat op zijn beurt volledig wordt vernieuwd en in dienst blijft voor de tram. De werkzaamheden zijn volop aan de gang.

Toots Thielemans

Anneessens

Beschrijving

Het bestaande premetrostation Anneessens wordt aangepast voor de komst van Metro 3. Dit vereist enkele aanpassingswerken zoals het verhogen van de perrons, de installatie van een nieuw signalisatiesysteem en van een derde rail voor de stroomvoorziening van de metro.

Anneessens

Beurs

Beschrijving

De toegangen en de tussenverdieping van station Beurs ondergingen recent al een grondige renovatie. Op het niveau van de perrons zal het station nog worden aangepast voor de komst van Metro 3. Zo moeten de perrons worden verhoogd en de lift aangepast.

Beurs

De Brouckère

Beschrijving

Het premetrodeel van station De Brouckère, momenteel bediend door tramlijnen 3 en 4, wordt aangepast voor de komst van Metro 3. Dit vereist enkele aanpassingswerken zoals het verhogen van de perrons. Ook in de tunnel zijn ingrepen nodig, zoals de installatie van een nieuwe signalisatie en van een derde rail voor de stroomvoorziening van de metro.

De Brouckère

Rogier

Beschrijving

In het station Rogier zullen de perrons die momenteel worden bediend door de tramlijnen 3 en 4 worden verhoogd voor de komst van Metro 3. De eindhalte van tramlijnen 25 en 55 blijft in dienst als tramterminus.

Rogier

Noordstation

Beschrijving

Twee van de vier bestaande tramperrons in het Noordstation worden aangepast voor de komst van Metro 3. In tegenstelling tot de andere premetrostations, worden de perrons hier niet verhoogd, maar worden de metrosporen lager gelegd. Aan Brussel-Noord bouwen we ook een nieuw cruciaal stukje metrotunnel dwars onder de treinsporen. 

Noordstation

Liedts

Beschrijving

Het station Liedts wordt de kern van een belangrijk mobiliteitsknooppunt. De komst van de metro moet het Liedtsplein, waar heel wat verkeersaders samenkomen, omvormen tot een ontmoetingsplaats en zo opnieuw een écht gemeenteplein worden. 
Het metrostation past perfect in een dynamische en levendige wijk. Het profiteert van een strategische ligging door de nabijheid van de winkelzone rond de Brabantstraat. 

Liedts

Colignon

Beschrijving

Station Colignon zal toegang geven tot het gemeentehuis van Schaarbeek, zijn levendige woonwijk en de buurtwinkels.
Het zal discreet in het historische kader en bestaand stedelijk weefsel ingepast worden.

Colignon

Verboekhoven

Beschrijving

Station Verboekhoven ligt in de buurt van de Berenkuil in Schaarbeek en bevindt zich onder een bouwblok tussen de Léopold Couroublestraat met in- en uitgangen in de Waelhemstraat en de Lambermontlaan ter hoogte van de halte Demolder. Er worden aansluitingen voorzien met een eventueel toekomstig GEN-station, en met de trams die langs het rondpunt Verboekhoven rijden en er is een rechtstreekse toegang naar tramlijn 7 langs de Lambermontlaan.

Verboekhoven

Riga

Beschrijving

Het toekomstige station op de François Rigasquare zal de buurtbewoners een snelle, betrouwbare en frequente toegang bieden tot het metronetwerk. Dit alles met groot respect voor het groene plein en het huidige stedenbouwkundige plan.

Riga

Linde

Beschrijving

Het toekomstige station Linde, gelegen naast het historische centrum van Evere en gekend voor tuinbouw, moet een aangename ontmoetingsplaats
worden tussen twee zeer verschillende woonwijken: appartementsgebouwen aan de ene kant en eengezinswoningen aan de andere. 

Linde

Vrede

Beschrijving

Het station Vrede ligt tussen het Vredeplein en de muziekacademie in Evere en wordt ingepast in een stedelijke context met een dorpsgevoel. Het station zal een scharnier vormen tussen de twee pleinen in het historisch centrum, waarvan het ene meer commercieel en het andere meer cultureel- en vrijetijdsgericht is.

Vrede

Bordet

Beschrijving

Het station Bordet wordt het noordelijke eindstation van Metro 3 en zal fungeren als een belangrijke toegangspoort tot de stad en als belangrijk mobiliteitsknooppunt. Dit station zal worden ingeplant rond een plein en zal veel verschillende transportwijzen verbinden. Zo zal  er de aansluiting zijn het busnetwerk van de MIVB en De Lijn, de tram van de Leopold III-laan, het regionaal fietsnet en het NMBS-net via de halte Bordet. 

Bordet

Stelplaats Haren

Beschrijving

Een nieuwe metrostelplaats komt aan het noordelijke uiteinde van de metrolijn 3. Hij vormt het vertrekpunt voor de aanleg van de tunnel en het rollend materieel in exploitatie.

Stelplaats Haren

De bouw van het station Toots Thielemans is één van de meest ambitieuze en complexe bouwprojecten momenteel in Brussel. Naast het nieuwe station moeten ook nieuwe stukken metrotunnel worden gebouwd voor de aansluiting op de bestaande premetrotunnel. De nieuwe infrastructuur moet onder meer belangrijke rioleringen, de bestaande tramtunnel en het Zuidpaleis kruisen. Bekijk de video hieronder om meer te weten over de inplanting van het station en de technieken die gebruikt worden op de werf. Meer uitleg over de toegepaste bouwtechnieken vind je in dit artikel. De vooruitgang van de ondergrondse werkzaamheden kan gevolgd worden in een ander artikel.

 

Waarom een nieuw station naast Lemonnier?

 

In de eerste fase van Metro 3 worden de bestaande premetrostations tussen het Noordstation en station Albert omgevormd tot volwaardiage metrostations. Dat was altijd voorzien bij de bouw van deze infrastructuur in de jaren 1970-80-90.

Er is echter één uitzondering: het station Lemonnier. Dit station dateert uit de jaren 1950 en is niet voorzien op de komst van de metro. Bovendien beantwoordt het oudste station van Brussel niet meer aan de hedendaagse eisen inzake toegankelijkheid en reizigerscomfort. Om dit te verhelpen en ervoor te zorgen dat deze dichtbevolkte en levendige buurt nog beter wordt bediend door het openbaar, bouwen we een nieuw station voor de metro én vernieuwen we Lemonnier voor de trams van en naar de Ninoofsepoort.  

 

Werfinfo via WhatsApp

 

De werkzaamheden zijn gestart eind 2020. Om meer te weten over de vooruitgang van de werrkzaamheden en de begeleidende maatregelen, kan je onze actualiteitspagina raadplegen. Buurtbewoners en handelaars die het laatste nieuws van de werf wensen te ontvangen, kunnen zich abonneren op onze WhatsApp-verzendlijst

Gezien de omvang en de impact van de werkzaamheden is een ongezien pakket begeleidende maatregelen uitgewerkt, opgelijst in het Pact Toots Thielemans. Deze overeenkomst werd ondertekend door de MIVB, de gewestregering, Brussel Mobiliteit, hub.brussels, de gemeente Sint-Gillis en de stad Brussel.

Voorbeelden van begeleidende maatregelen zijn de aanwerving van een ombudsman, een hypercoördinator en een werffacilitator. Er werd ook sinds het begin van de werken een panel opgericht zodat alle betrokken partijen in dialoog kunnen treden met het oog op een goed beheer van de werf. 

 

Stalingrad Village

 

In 2020 werd ook de Stalingrad Village ingehuldigd, een klein winkelcentrum dat zich op de middenberm van de Stalingradlaan bevindt en zeven handelaars huist die omwille van de werken tijdelijk moesten verhuizen uit het Zuidpaleis.

Daarnaast is ook budget voorzien voor bijkomende initiatieven om de buurt aangenaam te houden en de handelsdynamiek te versterken, bijvoorbeeld door het opzetten van promotiecampagnes of de organisatie van tentoonstellingen, concerten en andere animaties.

Tot slot is er ook aandacht voor de heraanleg van de openbare ruimte na de werkzaamhden. Concreet heeft de Stad Brussel al een vergunningsaanvraag ingediend voor een nieuwe Stalingradlaan, met minder plaats voor de auto. Dit gebeurde na een participatief proces met buurbewoners en handelaars. Brussel Mobiliteit bereidt op zijn beurt de heraanleg van de Zuid- en de Jamarlaan voor.

document
Teaser

Folder die beschikbaar werd gesteld tijdens de infovergaderingen op 12/12/2023 en 29/01/2024. 

Document
Date : 30/01/2024
Size : 1.63 MB
Type : pdf
document
Teaser

Bericht dat is geafficheerd en verspreid in de buurt zowel als in de pers om de vergadering van 29 januari 2024 aan te kondigen. 

Document
Date : 30/01/2024
Size : 120.94 KB
Type : pdf
document
Teaser

Presentatie vertoond tijdens de bijeenkomst van het panel Toots Thielemans op 6 juli 2023.

Document
Date : 19/07/2023
Size : 9.6 MB
Type : pdf
document
Teaser

Presentatie vertoond tijdens de openbare vergadering van 9 juni 2023, over de beslissing over het verderzetten van de werkzaamheden onder het Zuidpaleis. 

Document
Date : 20/06/2023
Size : 11.92 MB
Type : pdf