Volg de vooruitgang van de werf Toots Thielemans

Publication date
19.10.2023

Hoever staan we met de bouw van het nieuwe station Toots Thielemans en de bijhorende tunnels? Hieronder vind je een recente stand van zaken met foto's en schema's (laatste update 12 maart 2024).

In het toekomstige station Toots Thielemans is de uitgraving van het tweede ondergrondse niveau aan de gang. De vloerplaat van de mezzanines en sommige tussenmuren werden gerealiseerd, net als de betonnen gewelven boven de toekomstige sporen en perrons. 

 

In de tunnel onder de Jamarlaan, die het nieuwe station zal verbinden met de bestaande premetro richting Zuidstation (ter hoogte van het Baraplein), zijn de tussenplaten grotendeels gerealiseerd. Op andere plaatsen zijn tijdelijke horizontale steunen geplaatst. Deze zogenaamde stempels zijn tijdelijke structuren om de muren te ondersteunen tijdens de verdere uitgraving. Bijzonder aan deze tunnel is dat de sporen aan het ene uiteinde op verschillende verdiepingen komen te liggen (in het aanpalende Zuidstation liggen de haltes ook op verschillende niveaus), maar vervolgens moeten de sporen op gelijke hoogte komen voor het binnenrijden van het station Toots Thielemans. 

 

Meer dan de helft van de grond uitgegraven

 

Ter herinnering: net voor de zomer van 2023 werd de dakplaat van het station en van de verbindingstunnel richting Zuidstation voltooid. Dat was het startsein voor de uitgravingswerken en vervolgens de bouw van de structurele elementen zoals de tussenplaten. De evacuatie van grond en het aanvoeren van bouwmaterialen (bewapening, beton enz.) gebeurt via een reeks logistieke openingen in de dakplaat.

 

Eind 2023 was reeds meer dan 150.000 kubieke meter grond weggevoerd, of ongeveer 60 olympische zwembaden. Daarmee was de uitgraving ruim halfweg. Ook qua volume gestort beton (18 zwembaden) en geplaatst staal (het equivalent van bijna 3 atomiums voor de bewapening) zijn we ruim over halfweg. 

 

Op onderstaand plannetje kan je doorklikken naar schema’s die tonen hoeveel van de ondergrondse infrastructuur al is gerealiseerd en wat nog gebouwd moet worden.

Kaart van de werfzones TT