STIB-MIVB Metro3, verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving: Wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op :

Nalevingsstatus

Deze website is gedeeltelijk conform, als gevolg van de onderstaande niet-conformiteiten en vrijstellingen.

Uw verklaring voorbereiden

Er is een interne toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een vereenvoudigde analyse.

Niet-toegankelijke inhoud

 • Onmogelijk om van taal te veranderen door gebruik te maken van de TAB. Een mogelijk alternatief is om de taal te vervangen in de url.
 • Link naar Facebook : externe links moeten aangeduid worden als link die in een nieuw tabblad opent (target="blank").
 • De link "overslaan en naar de inhoud gaan" werkt niet. De link ‘back to top’ (op het einde van de pagina) ontbreekt. Deze link wordt vaak gebruikt door mensen met een beperking die gebruik maken van de tab-functie. 
 • Onderaan de pagina bevindt zich een html code die niet functioneert:     
  • <button type="button" class="fixednav-top">  <i class="icon icon-arrow-top"></i></button>
  • <a href="/nl/contact"><i class="icon icon-user"></i></a> de tekst "Contacteer ons" ontbreekt. Te vervangen door  :  <a href="/nl/contact"><i class="icon icon-user"></i>Contacteer ons</a>
  • Facebook : fout in de code en « target="blank" » ontbreekt
  • « target="blank" » ontbreekt voor het artikel  « Het laatste nieuws van de M3-werven via WhatsApp » <button type="button" class="info-button">
  •        <i class="icon icon-info"></i><i class="icon icon-cross"></i></button>
  • Probleem met de code. De button is niet duidelijk.
 • Onnodig om de navigatie en footer aan te duiden met titels niveau H2.
 • De titels van de pagina geven de content niet duidelijk weer.
 • Link "Werken" : begindatum wordt twee keer vermeld en de keuze van data is moeilijk.
 • Link "documenten" : begindatum wordt twee keer vermeld en de keuze van data is moeilijk.
 • De link FAQ: de status (collapsed ou expended) van de buttons wordt niet vermeld.
 • Het is voor de verschillende titels niet nodig om ‘Section title’ te vermelden. Het werkt contra-productief.

Voorgestelde alternatieven

Een alternatief is om ons te contacteren 0800 14 202 (van 9u tot 16u)

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website/applicatie, kunt u contact opnemen met :

Een  contactformulier is beschikbaar op onze website voor opmerkingen, suggesties, vragen, attesten en dergelijke.  Via dit kanaal ontvangt ons team het verzoek van de dienst Customer Care en kunnen wij zo nodig contact opnemen met het gespecialiseerde bedrijf in toegankelijkheidsnormen dat onze audit heeft uitgevoerd.

Als de bovenstaande service niet reageert, kunt u contact opnemen met de volgende controle-instantie:

Na al deze stappen krijgt de klant een duidelijk antwoord.

De dienst Customer Care reageert altijd binnen 10 werkdagen en stuurt het verzoek door naar de betrokken partijen. Indien een klant ontevreden is over de manier waarop zijn of haar zaak is behandeld, heeft hij of zij het recht contact op te nemen met de ombudsdienst.

Verbeteringsplan

De werkpunten van de interne audit zullen in de komende maanden aangepast worden. 

De MIVB werkt nauw samen met de verenigingen om te voldoen aan de toegankelijkheidsrichtlijnen.

Deze verklaring is op 24/03/2022 opgesteld.

 

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 24/03/2022