Bouw van een cruciale verbinding aan het Noordstation

We graven een nieuwe tunnel onder de treinsporen van het Noordstation.

In fase 1 van Metro 3 zal deze cruciale tunnel dienst doen als keerpunt voor de metrostellen op de lijn Albert-Noordstation.
Nadien wordt dit de verbindingstunnel met de verlenging van de lijn tussen het Noordstation en Bordet.

Voor meer informatie over de werken, klik hier.

MOBILITEIT IN DE HUIDIGE TIJDSGEEST

 

Dankzij de aanleg van de toekomstige metrolijn tussen Bordet en Albert zal de MIVB de groeiende reizigersstroom kunnen opvangen, in een regio waar de bevolking jaar na jaar toeneemt. Het is het hele mobiliteitsgebeuren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat in een moderner dynamisch jasje gestoken wordt, in een tijd dat kwaliteit van de verplaatsingen steeds crucialer wordt voor de grote steden.

Moderne en toegankelijke stations

Dit project mikt ook op gebruikersvriendelijke stations en openbare ruimtes die beantwoorden aan de verwachtingen van de burgers, in een participatief kader voor wat de bovengrondse inrichtingen betreft.

Stelplaats Haren

En nieuwe metrostelplaats komt aan het noordelijke uiteinde van de metrolijn 3. Ze zal geïntegreerd worden op het terrein van de bestaande tram- en busstelplaats van de MIVB in Haren.

Meer info

EÉN LIJN, DIVERSE PROJECTEN

De realisatie van metrolijn 3, de uitbouw van een mobiliteit die mee is met zijn tijd, brengt grote werken met zich mee: het bestaande deel van de lijn aanpassen, een tunnel boren, acht nieuwe stations en een stelplaats bouwen.

Van premetro tot metro

Om de overstap van premetro op metro te garanderen zal de lijn tussen het station Albert en het Noordstation vooral aanpassingen ondergaan, zoals het verhogen van de perrons.

Een nieuwe tunnel van 5 km

Het nieuwe deel van de lijn tussen het Noordstation en Bordet zal geboord worden door een tunnelboormachine. Als een reuzenworm verwijdert hij de aarde op 30m diepte en plaatst gelijktijdig de segmenten die de tunnel vormen.

Aansluiting Noordstation

Om de twee delen van lijn drie te verbinden, zal er een infrastructuur onder de treinsporen van de Noord-Zuidverbinding gebouwd worden. Deze werken zullen worden uitgevoerd met traditionele methodes en worden zo gepland dat ze het treinverkeer zo min mogelijk hinderen.

Moderne stations

Tussen het Noordstation en de stelplaats van Haren zullen er 7 nieuwe stations gebouwd worden: Liedts, Colignon, Verboekhoven, Riga, Linde, Vrede en Bordet. Op het bestaande deel komt er nog het station Toots Thielemans ter vervanging van Lemonnier. 

Een stelplaats voor de metro

Voor de goede functionering van de lijn moet er een stelplaats voor de metro worden gebouwd na de eindhalte Bordet. Hier zullen de metrostellen worden onderhouden en gestald. Het complex zal worden gebouwd op een terrein van de MIVB, naast de bestaande tram/bus stelplaats. Deze plek zal tevens het vertrekpunt zijn voor de tunnelboormachine.

Nieuwslijn

U bent hier

PARTNERS

MIVB, Beliris en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werken nauw samen voor de aanleg van de toekomstige lijn 3. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal, via de MIVB en het gewestelijke bestuur, de bouw van de nodige infrastructuur voor haar rekening nemen voor de overgang van premetro naar metro op het bestaande baanvak tussen het Noordstation en Albert. Beliris, dat voortspruit uit het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het Gewest, zal alle nieuwe infrastructuur voorbij het Noordstation tot aan het Station Bordet beheren en staat ook in voor de bouw van een stelplaats voor de metrostellen in Haren. 

De MIVB zal instaan voor de bestelling van de nieuwe metrostellen en de inrichting van de bestaande stations en zal ook de communicatie coördineren, zowel tijdens de opeenvolgende werffasen als bij de geleidelijke invoering van het nieuwe aanbod.