Stelplaats Haren

Beschrijving

Een nieuwe metrostelplaats komt aan het noordelijke uiteinde van de metrolijn 3. Hij vormt het vertrekpunt voor de aanleg van de tunnel en het rollend materieel in exploitatie.

Ligging

Het metrostelplaats zal geïntegreerd worden op het terrein van de bestaande tram- en busstelplaats van de MIVB in Haren. 
Hij wordt ingeplant tussen een woonzone met groene ruimtes en een zone met economische en industriële activiteit.

Albert

Beschrijving

Het bestaande premetrostation Albert wordt grondig verbouwd en gerenoveerd voor de komst van Metro 3. Met een eindhalte van de metro, een station voor de tram, een handvol buslijnen bovengronds en een fietsparking, wordt het station een belangrijke mobiliteitshub voor het zuiden van Brussel.

Albert

Horta

Beschrijving

Het bestaande station Horta wordt aangepast met het oog op de komst van Metro 3. Daarvoor zijn enkele aanpassingswerken nodig. Het gaat voornamelijk om het verhogen van de perrons, de installatie van een nieuw signalisatiesysteem en van een derde rail voor de stroomvoorziening van de metro.

Horta

Sint-Gillisvoorplein

Beschrijving

Het bestaande station Sint-Gillisvoorplein wordt aangepast voor de komst van Metro 3. Dit vereist enkele aanpassingswerken zoals het verhogen van de perrons, de installatie van een nieuw signalisatiesysteem en van een derde rail voor de stroomvoorziening van de metro.

Sint-Gillisvoorplein

Hallepoort

Beschrijving

Het premetrostation Hallepoort, momenteel bediend door de tramlijnen 3 en 4, wordt aangepast voor de komst van Metro 3. Daarvoor moeten enkele werken gebeuren om de perrons te verhogen en de installatie van een nieuwe signalisatie en van een derde rail voor de stroomvoorziening van de metro mogelijk te maken.

Hallepoort

Zuidstation

Beschrijving

De ondergrondse tramperrons van het Zuidstation, momenteel bediend door de lijnen 3 en 4, worden aangepast voor de komst van Metro 3. Dit vereist enkele werken zoals het verhogen van de perrons. Ook in de tunnel zijn ingrepen nodig, zoals de installatie van een nieuw signalisatiesysteem en van een derde rail voor de stroomvoorziening van de metro.

Zuidstation

Toots Thielemans

Beschrijving

Toots Thielemans is het enige nieuwe station dat gebouwd wordt in de eerste fase van Metro 3. Het is vernoemd naar de Brusselse jazzlegende en zal de bereikbaarheid van de Stalingradwijk verbeteren. Het wordt verbonden met het bestaande station Lemonnier, dat op zijn beurt volledig wordt vernieuwd en in dienst blijft voor de tram. De werkzaamheden zijn volop aan de gang.

Toots Thielemans

Anneessens

Beschrijving

Het bestaande premetrostation Anneessens wordt aangepast voor de komst van Metro 3. Dit vereist enkele aanpassingswerken zoals het verhogen van de perrons, de installatie van een nieuw signalisatiesysteem en van een derde rail voor de stroomvoorziening van de metro.

Anneessens

Beurs

Beschrijving

De toegangen en de tussenverdieping van station Beurs ondergingen recent al een grondige renovatie. Op het niveau van de perrons zal het station nog worden aangepast voor de komst van Metro 3. Zo moeten de perrons worden verhoogd en de lift aangepast.

Beurs

De Brouckère

Beschrijving

Het premetrodeel van station De Brouckère, momenteel bediend door tramlijnen 3 en 4, wordt aangepast voor de komst van Metro 3. Dit vereist enkele aanpassingswerken zoals het verhogen van de perrons. Ook in de tunnel zijn ingrepen nodig, zoals de installatie van een nieuwe signalisatie en van een derde rail voor de stroomvoorziening van de metro.

De Brouckère

Rogier

Beschrijving

In het station Rogier zullen de perrons die momenteel worden bediend door de tramlijnen 3 en 4 worden verhoogd voor de komst van Metro 3. De eindhalte van tramlijnen 25 en 55 blijft in dienst als tramterminus.

Rogier

Noordstation

Beschrijving

Twee van de vier bestaande tramperrons in het Noordstation worden aangepast voor de komst van Metro 3. In tegenstelling tot de andere premetrostations, worden de perrons hier niet verhoogd, maar worden de metrosporen lager gelegd. Aan Brussel-Noord bouwen we ook een nieuw cruciaal stukje metrotunnel dwars onder de treinsporen. 

Noordstation

Liedts

Beschrijving

Het station Liedts wordt de kern van een belangrijk mobiliteitsknooppunt. De komst van de metro moet het Liedtsplein, waar heel wat verkeersaders samenkomen, omvormen tot een ontmoetingsplaats en zo opnieuw een écht gemeenteplein worden. 
Het metrostation past perfect in een dynamische en levendige wijk. Het profiteert van een strategische ligging door de nabijheid van de winkelzone rond de Brabantstraat. 

Liedts

Colignon

Beschrijving

Station Colignon zal toegang geven tot het gemeentehuis van Schaarbeek, zijn levendige woonwijk en de buurtwinkels.
Het zal discreet in het historische kader en bestaand stedelijk weefsel ingepast worden.

Colignon

Verboekhoven

Beschrijving

Station Verboekhoven ligt in de buurt van de Berenkuil in Schaarbeek en bevindt zich onder een bouwblok tussen de Léopold Couroublestraat met in- en uitgangen in de Waelhemstraat en de Lambermontlaan ter hoogte van de halte Demolder. Er worden aansluitingen voorzien met een eventueel toekomstig GEN-station, en met de trams die langs het rondpunt Verboekhoven rijden en er is een rechtstreekse toegang naar tramlijn 7 langs de Lambermontlaan.

Verboekhoven

Riga

Beschrijving

Het toekomstige station op de François Rigasquare zal de buurtbewoners een snelle, betrouwbare en frequente toegang bieden tot het metronetwerk. Dit alles met groot respect voor het groene plein en het huidige stedenbouwkundige plan.

Riga

Linde

Beschrijving

Het toekomstige station Linde, gelegen naast het historische centrum van Evere en gekend voor tuinbouw, moet een aangename ontmoetingsplaats
worden tussen twee zeer verschillende woonwijken: appartementsgebouwen aan de ene kant en eengezinswoningen aan de andere. 

Linde

Vrede

Beschrijving

Het station Vrede ligt tussen het Vredeplein en de muziekacademie in Evere en wordt ingepast in een stedelijke context met een dorpsgevoel. Het station zal een scharnier vormen tussen de twee pleinen in het historisch centrum, waarvan het ene meer commercieel en het andere meer cultureel- en vrijetijdsgericht is.

Vrede

Bordet

Beschrijving

Het station Bordet wordt het noordelijke eindstation van Metro 3 en zal fungeren als een belangrijke toegangspoort tot de stad en als belangrijk mobiliteitsknooppunt. Dit station zal worden ingeplant rond een plein en zal veel verschillende transportwijzen verbinden. Zo zal  er de aansluiting zijn het busnetwerk van de MIVB en De Lijn, de tram van de Leopold III-laan, het regionaal fietsnet en het NMBS-net via de halte Bordet. 

Bordet

Stelplaats Haren

Beschrijving

Een nieuwe metrostelplaats komt aan het noordelijke uiteinde van de metrolijn 3. Hij vormt het vertrekpunt voor de aanleg van de tunnel en het rollend materieel in exploitatie.

Stelplaats Haren

Toegang

De hoofdtoegang tot de stelplaats bevindt zich in de Tweedekkerstraat. Voertuigen en fietsen zullen toegang hebben tot een parking recht tegenover de ingang van het administratief gebouw en vrachtwagens zullen toegang hebben tot een ingang naar de stelplaats.
Er zal in een tweede toegang worden voorzien voor vrachtwagens en hulpdiensten naar de parking van de tramstelplaats. Zij zal rechtstreeks toegang verschaffen tot de loszone van de werktreinen.

De stelplaats bestaat uit 2 entiteiten

  • Een administratief gebouw voor bestuurders, mechaniciens en administratief personeel
  • Een remise-werkplaats waar de metrostellen zullen worden onderhouden en gestald

 

Daar zullen testsporen, parkeersporen, een metrowasplaats, sporen voor onderhoud en herstel en sporen voor de werktreinen. De stelplaats wordt zodanig ontworpen dat ze zich aan een stijging van het verkeer op het metronetwerk kan aanpassen. Ze zal 21 treinen kunnen stallen tegen 2024 en 47 tegen 2040, indien dit nodig blijkt.


Het complex, met een totale oppervlakte van 100.000 m², waaronder 17.000 m² voor de gebouwen, wil eveneens comfortabel zijn met veel natuurlijk licht en goed geïntegreerd in de omgeving.

Drie ingerichte zones rond de stelplaats

De bouw van de nieuwe stelplaats is de ideale gelegenheid om over te gaan tot de inrichting van de zone waarin de stelplaats zich bevindt, met de mogelijkheid om een groene ruimte te creëren rond de stelplaats. Drie intenties stonden centraal : de landschappelijke integratie van het project in de omgeving, de bescherming tegen de eventuele visuele en geluidshinder en de mogelijkheid om de openbare ruimte op te waarderen voor de buurtbewoners.

 

Er zijn drie zones van ruimtelijke ordening geïdentificeerd rond de stelplaats: de ingangszone van de site, de groene zone langs de Tweedekkerstraat en de Houtweg, en de groene zone langs de toegang voor bussen en trams.

 

  1. Ingangszone van het terrein: de ruimte tussen de stelplaats en de Tweedekkerstraat zal worden voorzien van beplantingen om de "natuurlijke" sfeer van de groene ruimte langs de Tweedekkerstraat aan de buitenkant van het terrein verder te zetten.
  2. Groene zone langs de Tweedekkerstraat en de Houtweg: de driehoekige zone tussen de Tweedekkerstraat en de Houtweg zal worden ingericht in een meer landelijke sfeer met meer aandacht voor het landschap en het milieu. Deze zone ligt buiten het terrein van de stelplaats en is voor het publiek toegankelijk via een fiets- en wandelweg. Er zullen speel- en rustruimtes worden voorzien (banken, grasperken). De woningen van de Tweedekkerstraat zullen door een geluidswerende muur worden beschermd tegen geluids- en visuele hinder. Deze groene zone en de geluidswerende muur vormen een barrière rond de stelplaats en zijn een gelegenheid om de openbare ruimte voor de buurtbewoners op te waarderen.
  3. Groene zone langs de toegang voor bussen en trams: de zone tussen de stelplaats en de toegang tot de bestaande stelplaatsen voor bussen en trams zal in een eerste fase ingericht worden als bloemenweide en zal niet toegankelijk zijn voor het publiek. Op lange termijn zou daar een uitbreiding van de metrosporen kunnen komen.
document
Teaser

Cartografische atlas van het ontwerp voor de bouw van "Metro Noord"
Lijn Liedts - Bordet
Inleiding

Document
Date : 17/02/2022
Size : 43.28 MB
Type : pdf
document
Teaser

Effectenstudie Metro Noord
Presentatie van het project en de alternatieven
Effecten van het project de alternatieven van de stations en de bouwwerkzaamheden op de omgeving
Specifieke analyse van het alternatief met twee kokers
Specifieke analyse van tramalternatief
Specifieke analyse van de koolstofbalans
Samevatting van de aanbevelingen en conclusie

 

Document
Date : 16/02/2022
Size : 18.54 MB
Type : pdf
document
Teaser

Effecten studie Metro Noord
De koolstofbalans is een evaluatie van de hoeveelheid broeikasgassen (BKG) die in de atmosfeer vrijkomen door de activiteiten van een organisatie, een bedrijf of een gebied. Met behulp van een rekeninstrument dat aan een specifieke methode is gekoppeld, kunnen we deze emissies in de loop van de tijd berekenen, uitgedrukt in tonnen CO2-equivalent.

Document
Date : 16/02/2022
Size : 2.58 MB
Type : pdf
document
Teaser

Omschrijving van tramlijn 55 en voorstelling van de alternatieven
Effectenbeoordeling van de alternatieven en aanbevelingen
Interacties en conclusies

Document
Date : 16/02/2022
Size : 23.54 MB
Type : pdf