Zoeken op datum
Category
Werken
Header image
Afbeelding
Werf Toots gezien vanuit de lucht, met het Zuidpaleis
Teaser

De MIVB heeft de aannemer in gebreke gesteld om de bouw van de verbindingstunnel onder het Zuidpaleis te hervatten. Een meningsverschil over het budget en de planning plaatst de MIVB tegenover de aannemer. Om de impasse te doorbreken liggen er twee scenario's op tafel.

Category
Werken
Header image
Afbeelding
rijstrook auto's, fietspaden en veel groen
Teaser

Met het oog op de volledige vernieuwing van de Stalingradlaan worden enkele ingrepen aan de ondergrondse nutsleidingen gepland.

Category
Project
Header image
Afbeelding
Métro 3 dessin d'un homme cochant des cases
Teaser

Beliris heeft op 14 oktober 2022 het bijzonder bestek gepubliceerd voor de civieltechnische werken van de uitbreiding van metrolijn 3 naar het noorden van Brussel.

Section title
Bouwtechnieken

Metro 3 is een omvangrijk project waarvoor verschillende complexe bouwtechnieken worden gebruikt. 

 

De tunnelboormachine 


De tunnel van de verlenging van de lijn vanaf het Noordstation tot Bordet zal worden gebouwd met een tunnelboormachine (TBM). Deze techniek heeft vele voordelen: geen wegopening en geen afbraak van huizen die met de nieuwe tunnel verbonden zijn, weinig hinder aan de oppervlakte en een snel en regelmatig bouwtempo.
De tunnelboormachine (TBM) graaft op een diepte van min of meer 30 m onder het grondoppervlak. Dit vermindert het risico op verzakkingen, lawaai en trillingen. De TBM zal vooruitgaan met een snelheid van 10 m/dag, 7 dagen per week. De TBM zal beginnen te boren vanaf het MIVB-depot in Haren tot aan de Aerschotstraat na alle stations te hebben gepasseerd. Hier lees je meer over deze techniek.

 

Cut & cover 


De infrastructuur voor sommige stations zal gedeeltelijk vanaf de bovengrond worden gerealiseerd wanneer voldoende ruimte beschikbaar is. Dit is het geval voor de stations Linde en Riga, alsook voor Toots Thielemans, waar de muren en de dakplaat vanaf de oppervlakte zullen worden gebouwd alvorens ondergronds verder te gaan.

 

Ondergronds


Er zijn ook verschillende technieken beschikbaar om infrastructuur direct ondergronds te realiseren als de oppervlakte bebouwd en dus niet toegankelijk is. Zelfs als er ruimte beschikbaar is, kunnen deze technieken de grootte en de impact van de werfzone in de tijd beperken.  

 

Bevriezing van de bodem


De grond wordt bevroren om hem waterdicht te maken en het werk te vergemakkelijken. Deze techniek zal met name worden toegepast voor de aanleg van de perrons van stations die niet toegankelijk zijn vanaf de oppervlakte (de stations Liedts, Colignon, Verboekhoven en Vrede). Voor de bouw van het nieuwe station Toots Thielemans zal de techniek ook gebruik worden voor de kruising van een nieuwe verbindingstunnel met de bestaande infrastructuur ter hoogte van de Kleine Ring (Zuidlaan). 

 

Jet Grouting


Cement wordt onder hoge druk in de grond geïnjecteerd om ondergrondse structuren te creëren. Deze techniek wordt met name gebruikt voor de versteviging van de funderingen van het Zuidpaleis om de bouw mogelijk te maken van een verbindingstunnel die het nieuwe station Toots Thielemans moet verbinden met de bestaande premetrotunnel onder de Lemonnierlaan.

document
Teaser

Verslag van de opmerkingen, vragen en antwoorden tijdens de vergadering Panel Toots Thielemans 07/02/2023.

Document
Date : 09/02/2023
Size : 111.32 KB
Type : pdf
document
Teaser

Presentatie getoond op de bijeenkomst van het panel Toots Thielemans op 7 februari 2023 betreffende de vooruitgang van de werkzaamheden en de begeleidende maatregelen. 

Document
Date : 09/02/2023
Size : 6.88 MB
Type : pdf

Vind je het antwoord niet op jouw vraag? 

Partners

STIB
BELIRIS
BM