Zoeken op datum
Category
Werken
Header image
Afbeelding
hub.brussels
Teaser

Om ervoor te zorgen dat de wijken en vooral de handelszaken tijdens de werkzaamheden aantrekkelijk blijven, is hub.brussels, het Brussels agentschap voor steun aan het bedrijfsleven, een van de belangrijkste partners van het Metro 3-project. 

Category
Werken
Header image
Afbeelding
Station Rogier
Teaser

Door werken aan het Liedtsplein en aan de eindhaltes van de trams 25 en 55 in station Rogier zal het tramverkeer van 25 juni tot 28 augustus hinder ondervinden. 

Category
Werken
Header image
Afbeelding
Creusement du puits rue du Progrès
Teaser

De afgelopen maanden zijn verschillende werkzaamheden uitgevoerd voor de aanleg van de tunnel onder de treinsporen van het Noordstation.

Section title
Bouwtechnieken

Metro 3 is een omvangrijk project waarvoor verschillende complexe bouwtechnieken worden gebruikt. 

 

De tunnelboormachine 


De tunnel van de verlenging van de lijn vanaf het Noordstation tot Bordet zal worden gebouwd met een tunnelboormachine (TBM). Deze techniek heeft vele voordelen: geen wegopening en geen afbraak van huizen die met de nieuwe tunnel verbonden zijn, weinig hinder aan de oppervlakte en een snel en regelmatig bouwtempo.
De tunnelboormachine (TBM) graaft op een diepte van min of meer 30 m onder het grondoppervlak. Dit vermindert het risico op verzakkingen, lawaai en trillingen. De TBM zal vooruitgaan met een snelheid van 10 m/dag, 7 dagen per week. De TBM zal beginnen te boren vanaf het MIVB-depot in Haren tot aan de Aerschotstraat na alle stations te hebben gepasseerd. Hier lees je meer over deze techniek.

 

Cut & cover 


De infrastructuur voor sommige stations zal gedeeltelijk vanaf de bovengrond worden gerealiseerd wanneer voldoende ruimte beschikbaar is. Dit is het geval voor de stations Linde en Riga, alsook voor Toots Thielemans, waar de muren en de dakplaat vanaf de oppervlakte zullen worden gebouwd alvorens ondergronds verder te gaan.

 

Ondergronds


Er zijn ook verschillende technieken beschikbaar om infrastructuur direct ondergronds te realiseren als de oppervlakte bebouwd en dus niet toegankelijk is. Zelfs als er ruimte beschikbaar is, kunnen deze technieken de grootte en de impact van de werfzone in de tijd beperken.  

 

Bevriezing van de bodem


De grond wordt bevroren om hem waterdicht te maken en het werk te vergemakkelijken. Deze techniek zal met name worden toegepast voor de aanleg van de perrons van stations die niet toegankelijk zijn vanaf de oppervlakte (de stations Liedts, Colignon, Verboekhoven en Vrede). Voor de bouw van het nieuwe station Toots Thielemans zal de techniek ook gebruik worden voor de kruising van een nieuwe verbindingstunnel met de bestaande infrastructuur ter hoogte van de Kleine Ring (Zuidlaan). 

 

Jet Grouting


Cement wordt onder hoge druk in de grond geïnjecteerd om ondergrondse structuren te creëren. Deze techniek wordt met name gebruikt voor de versteviging van de funderingen van het Zuidpaleis om de bouw mogelijk te maken van een verbindingstunnel die het nieuwe station Toots Thielemans moet verbinden met de bestaande premetrotunnel onder de Lemonnierlaan.

document
Teaser

Doel van dit project is de studie van de uitbreiding van het hoogwaardige openbaar vervoersnetnaar het noorden van Brussel. Het project omvat de bouw van een kunstwerk van 170 m onderhet netwerk van de treinsporen van het Noordstation (inbegrepen in het dossier voor devergunningsaanvraag voor het Noordstation), een 4,5 km lange tunnel die d.m.v. eentunnelboormachine uitgegraven wordt, 7 nieuwe stations uitgevoerd in open sleuf (Liedts,Colignon, Verboekhoven, Riga, Linde, Vrede et Bordet), een nieuwe metrostelplaats (enonderhoudssite) op de site van Haren en een waterzuiveringsstation aan het Noordstation.
Het project vereist eveneens de bouw van drie schachten die toegang verlenen tot de werf :

  • schacht P0 (startschacht van de tunnelboormachine op de toekomstige stelplaats vanHaren),
  • schacht P5 (eindschacht als uitgang voor de TBM in de Aarschotstraat)
  • en schacht P6 (toegang werf voor het uitvoeren van de doorgang onder het rooster van desporen aan het Noordstation.Schachte.

P5 en P6 zijn inbegrepen in het dossier voor de vergunningsaanvraag voor het Noordstation.

Het tracé is ongeveer 5 km lang om de nieuw kunstwerken in op te vangen en doorkruist degemeenten Schaarbeek, Evere en Brussel-stad.

Document
Date : 22/03/2022
Size : 50.32 MB
Type : pdf
document
Teaser

De doelstelling van deze nota is een algemeen beeld te schetsen van de brandveiligheid in alleonderdelen van de metrolijn die deel uitmaken van de huidige stedenbouwkundige aanvraag.De onderwerpen van deze vergunningsaanvraag zijn de volgende en zijn aangegeven in deonderstaande afbeeldingen:

  • de 7 metrostations-de tunnels die de stations verbinden
  • de stelplaats Haren
  • het waterzuiveringsstation aan het Noordstation 
Document
Date : 22/03/2022
Size : 25.74 MB
Type : pdf

Vind je het antwoord niet op jouw vraag? 

Partners

STIB
BELIRIS
BM