Section title
Bouwtechnieken

Metro 3 is een omvangrijk project waarvoor verschillende complexe bouwtechnieken worden gebruikt. 

 

De tunnelboormachine 


De tunnel van de verlenging van de lijn vanaf het Noordstation tot Bordet zal worden gebouwd met een tunnelboormachine (TBM). Deze techniek heeft vele voordelen: geen wegopening en geen afbraak van huizen die met de nieuwe tunnel verbonden zijn, weinig hinder aan de oppervlakte en een snel en regelmatig bouwtempo.
De tunnelboormachine (TBM) graaft op een diepte van min of meer 30 m onder het grondoppervlak. Dit vermindert het risico op verzakkingen, lawaai en trillingen. De TBM zal vooruitgaan met een snelheid van 10 m/dag, 7 dagen per week. De TBM zal beginnen te boren vanaf het MIVB-depot in Haren tot aan de Aerschotstraat na alle stations te hebben gepasseerd. Hier lees je meer over deze techniek.

 

Cut & cover 


De infrastructuur voor sommige stations zal gedeeltelijk vanaf de bovengrond worden gerealiseerd wanneer voldoende ruimte beschikbaar is. Dit is het geval voor de stations Linde en Riga, bijvoorbeeld, maar ook voor het leeuwendeel van de werkzaamheden voor de bouw van Toots Thielemans, het nieuwe station in de eerste fase. De muren en de dakplaat worden er vanaf de oppervlakte gebouwd alvorens alvorens verder te gaan met uitgraven en andere ondergrondse werken. 

 

Ondergronds


Er zijn ook verschillende technieken beschikbaar om infrastructuur direct ondergronds te realiseren als de oppervlakte bebouwd en dus niet toegankelijk is. Zelfs als er ruimte beschikbaar is, kunnen deze technieken de grootte en de impact van de werfzone in de tijd beperken.  

 

Bevriezing van de bodem


De grond wordt bevroren om hem waterdicht te maken en het werk te vergemakkelijken. Deze techniek zal met name worden toegepast voor de aanleg van de perrons van stations die niet toegankelijk zijn vanaf de oppervlakte (de stations Liedts, Colignon, Verboekhoven en Vrede). Voor de bouw van het nieuwe station Toots Thielemans zal de techniek ook gebruik worden voor de kruising van een nieuwe verbindingstunnel met de bestaande infrastructuur ter hoogte van de Kleine Ring (Zuidlaan). 

document
Teaser

Presentatie vertoond tijdens de bijeenkomst van het panel Toots Thielemans op 6 juli 2023.

Document
Date : 19/07/2023
Size : 9.6 MB
Type : pdf

Vind je het antwoord niet op jouw vraag? 

Partners

STIB
BELIRIS
BM