Toots: voltooiing van de dakplaat en begin van de uitgravingswerken

Publication date
27.06.2023

Begin juni 2023 bereikte de bouw van het nieuwe metrostation Toots Thielemans een belangrijke mijlpaal: het betonneren van het laatste stuk dakplaat in de Stalingradlaan. Daarmee is de bouw van de structuur van het station en de verbindingstunnel tot aan het Baraplein voltooid. 

 

Bekijk hier een video met meer uitleg:

 

 

Text

Ondertussen werd eind mei begonnen met de volgende stap: het uitgraven van de grond tussen de reeds gebouwde muren en de dakplaat. Dit gebeurt via in totaal negen openingen die werden voorzien in de dakplaat. 
Een graafmachine vat post naast een dergelijke opening om de grond uit te graven. Die wordt vervolgens in vrachtwagens geladen. Op die manier kunnen vier tot vijf vrachtwagens grond per uur worden afgevoerd. Kleine graafmachines helpen om de aarde onder de dakplaat naar openingen te brengen. Zodra de gewenste diepte bereikt is, wordt een vloerplaat gegoten. Tenslotte kan de uitrusting van het station en de verbindingstunnel beginnen. 

Media
Afbeelding
Stalingrad stross

Eén jaar uitgraven

De uitgravingswerken zijn begonnen in de werfzone op de Kleine Ring, en zullen deze zomer ook beginnen in de Jamarlaan en in de Stalingradlaan. De activiteit verplaatst zich van de ene dakopening naar de andere. In totaal wordt de duur van deze fase geschat op ongeveer een jaar. 

 

Ter herinnering: de bouwwerken van het nieuwe station en de verbindingstunnel gebeuren grosso modo in vier stappen.

1. De bouw van de zogenaamde diep- of slibwanden (voltooid in november 2022).

2. Het betonneren van de dakplaat, afgerond begin juni 2023.

3. Het uitgraven van de grond.

4. De afwerking en uitrusting van de nieuwe infrastructuur. Bedoeling is dat die laatste stap kan samenvallen met de heraanleg van de openbare ruimte bovengronds.