Vergunning voor nieuwe Stalingradlaan ingediend

Publication date
09.02.2022

De heraanleg van de Stalingradlaan zal zorgen voor een aantrekkelijke leefruimte voor inwoners en handelszaken met brede voetpaden, fietspaden, terrassen en de aanplanting van 70 bomen en 168 andere planten.

In 2020 begon de aanleg van metrolijn 3, met onder meer de bouw van het nieuwe station Toots Thielemans in de Stalingradlaan. De werf heeft een belangrijke impact op het dagelijks leven van de handelaars en van de omwonenden. Om op het einde van de werken een gerenoveerde ruimte te kunnen bieden, heeft de Stad Brussel zopas een stedenbouwkundige vergunning ingediend voor de Stalingradlaan tussen het Rouppeplein en de Kleine Ring.

Het ontwerp van de nieuwe Stalingradlaan moet er opnieuw een aantrekkelijke en levendige plek van maken, zowel voor de bewoners en handelaars als alle andere gebruikers van de openbare ruimte. De laan zal ingericht worden als een echte toegangspoort aan de zuidelijke kant van de Vijfhoek.

De Brusselaars kunnen een laan verwachten die volledig gelijkvloers is aangelegd. In het midden van de laan zal zich de enige weg voor automobilisten bevinden. De ruimte die is teruggewonnen, wordt gebruikt voor biodiversiteit, handelszaken en actieve modi. Er komen plekken om tot rust te komen en afgescheiden fietspaden in beide richtingen. 

De laan zal ook worden geaccentueerd door twee polen: een voorplein voor het Zuidpaleis, dat de opmerkelijke gevels met banken en een waterfontein benadrukt, en een pleintje ter hoogte van het toekomstige metrostation Toots Thielemans waar het Pasionaria-kunstwerk opnieuw een plek krijgt. Daarnaast wordt werk gemaakt van een vergroening, met het herplanten van 70 hoogstammige bomen (waardoor het totaal op 104 bomen komt), evenals 168 heesters en struiken, waaronder meerstammige en lage struikvegetatie.

Media
Afbeelding
Zuidpaleis met plein aan de voorkant

“Dit project, dat de wijk nieuw leven zal inblazen, wordt momenteel weliswaar sterk beïnvloed door de werken in uitvoering. Maar we zijn ervan overtuigd dat deze langverwachte heraanleg op lange termijn de vele troeven van de laan zal benadrukken, zoals de diversiteit aan commercieel aanbod of het gemengde gebruik ervan. Dit alles verbindt de laan meer met het stadscentrum en vergemakkelijkt de ontwikkeling van de stad op 10 minuten”, verheugt Philippe Close, Burgemeester van de Stad Brussel, zich.

“De Stalingradlaan is statige brede laan die de voetgangerszone met het Zuidstation verbindt. Het is een as waarop geflaneerd wordt, maar ook een belangrijke as voor voetgangers en fietsers. Zij krijgen dankzij deze heraanleg veel meer ruimte. Twee dubbele rijen bomen versterken de statigheid van de laan. Een van de meest kenmerkende gebouw van de laan is het Zuidpaleis. Door een voorplein voor dit gebouw te creëren, zetten we het nog meer in de verf”, legt Ans Persoons, schepen van Stedenbouw en Openbare ruimte, uit.

“De komst van de metro naar Stalingrad moet de wijk ten goede komen. Dat is van bij het begin ons engagement. Met trottoirs van 14m, grote horecaterrassen, de aanplanting van tientallen bomen en nieuwe ruimte voor fietsers stelt de stad vandaag een ambitieus, toekomstgericht project voor. Dit project werd minutieus voorbereid. Daarbij stond de dialoog met buurtbewoners en handelaars centraal, maar ook met het Gewest, tijdens de vele projectvergaderingen. Nu is het tijd voor het openbaar onderzoek,” zegt Pascal Smet, staatssecretaris voor Erfgoed.

De heraanleg van de Stalingradlaan is tot stand gekomen in overleg met omwonenden. In oktober 2020 werd een burgerpanel opgericht met de naam "Toekomstig Stalingrad", bestaande uit verschillende profielen. Tot januari 2021 vonden verschillende bijeenkomsten plaats. Ook is er een online enquête gehouden om verdere feedback te verzamelen en dit heeft geresulteerd in de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning, die inmiddels is ingediend. De missie van het panel was om de Stad te begeleiden bij de behoeften van de wijk door adviezen en aanbevelingen uit te brengen.

Media
Afbeelding
Project Stalingradlaan