Een Pact om de wijk te ondersteunen tijdens de werken

Publication date
18.12.2019

De partners van Metro 3 stellen alles in het werk om de hinder van de werkzaamheden aan station Toots Thielemans zoveel mogelijk te beperken en de wijk te ondersteunen. De engagementen zijn opgelijst in een Pact ondertekend door alle betrokken publieke instanties. 

 

Rome is niet op één dag gebouwd en dat geldt ook voor de aanleg van een nieuwe metrolijn door Brussel. De renovatie van bestaande stations en de bouw van nieuwe haltes en een nieuwe tunnel zullen onvermijdelijk voor hinder zorgen. Daarom maken de partners van het project werk van een heleboel begeleidende maatregelen.

 

Zo heeft de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB samen met de gewestregering, Brussel Mobiliteit en Hub.Brussels een pact gesloten, enerzijds met de gemeente Sint-Gillis en anderzijds met de stad Brussel. De verschillende instanties zullen hun krachten bundelen om de bouw van het nieuwe metrostation Toots Thielemans onder de best mogelijke omstandigheden uit te voeren.

 

Concrete maatregelen zijn onder meer de aanstelling van een hypercoördinator, een ombudsman en een werffacilitator. Deze mensen zetten zich persoonlijk opdat de werkzaamheden zo goed mogelijk verlopen en er een constante dialoog is met de buurt. Handelaars en buurtbewoners kunnen een MIVB-abonnement aan halve prijs aanvragen. Ze worden ook betrokken via regelmatige panelvergaderingen waar ze ook zelf ideeën kunnen aanbrengen om de hinder te beperken. Daarnaast worden inspanningen gedaan om snel en adequaat te communiceren over de werf, bijvoorbeeld via WhatsApp.

 

Verder voorziet het pact ook in een verhoging van de door het Gewest voorziene schadevergoedingen voor handelaars die slecht bereikbaar zijn door de werf, een mooie aankleding van de werf en campagnes en animaties om de aantrekkelijkheid van de wijk te verzekeren.  Tot slot willen de partners werk maken van een kwalitatieve heraanleg van de openbare ruimte zodra de werf achter de rug is. De tekst van het pact kan u terugvinden op onze website. Er is een pact gesloten met de Stad Brussel, en een met Sint-Gillis.

 

Beliris wil als gedelegeerd bouwheer voor de toekomstige uitbreidingswerken van metrolijn 3 een gelijkaardig kader opzetten met de gemeenten Schaarbeek en Evere. Het doel is om de overlast van de werken zoveel mogelijk te beperken en de handelaars en de buurt te ondersteunen tijdens de volledige duur van de werken.