Zoeken op datum
Category
Werken
Header image
Afbeelding
Uitgraving station Toots
Teaser

Geen zomerpauze voor de werkzaamheden in de Stalingradlaan. De uitgravingswerken van het toekomstige station Toots Thielemans gaan onverminderd door. De tunnel onder de Jamarlaan is ondertussen helemaal uitgegraven. 

Category
Werken
Header image
Afbeelding
Opening Bara
Teaser

Het is een symbolische mijlpaal voor het project: eind maart werd een eerste opening gemaakt in de muur tussen de bestaande tunnel en de nieuwe tunnel onder de Jamarlaan. Een eerste stap om de nieuwe infrastructuur te verbinden met de bestaande premetro. Ontdek onze foto's en video.

Category
Werken
Header image
Afbeelding
Parking PDM
Teaser

Uit een grondige analyse van de voorgestelde alternatieven komt de gedeeltelijke ontmanteling van het Zuidpaleis naar voor als minst slechte oplossing om de langverwachte metrolijn tussen het Noordstation en Albert te kunnen voltooien. 

Category
Werken
Header image
Afbeelding
Overzicht van de archeologische vondsten
Teaser

Op de werf van het station Toots Thielemans zijn verschillende beenderen van prehistorische dieren ontdekt. Het gaat om restanten van een mammoet en een edelhert.

Category
Werken
Header image
Afbeelding
Mezzanine station Toots Thielemans
Teaser

2023 was niet alleen het jaar van belangrijke uitdagingen onder het Zuidpaleis, het was ook het jaar waarin het toekomstige station Toots Thielemans en de bijhorende tunnel onder de Jamarlaan vorm kregen. Een terugblik in woord en beeld (met timelapse montage).

Category
Werken
Header image
Afbeelding
Arbeiders bewapening
Teaser

Hoever staan we met de bouw van het nieuwe station Toots Thielemans en de bijhorende tunnels? Klik hier voor een update met recente foto's en schema's. 

Category
Werken
Header image
Afbeelding
Werfzone Stalingradlaan gezien vanaf de Kleine Ring
Teaser

Aangezien de werkzaamheden aan het nieuwe station Toots Thielemans zich steeds meer ondergronds afspelen, kan de werfzone in de Stalingradlaan kleiner worden. 

Category
Werken
Header image
Afbeelding
Dakplaat Stalingradlaan
Teaser

Begin juni bereikte de bouw van het nieuwe metrostation Toots Thielemans een belangrijke mijlpaal: het betonneren van het laatste stuk dakplaat in de Stalingradlaan. Daarmee is de bouw van de structuur van het station en de verbindingstunnel tot aan het Baraplein voltooid. 

Category
Werken
Header image
Afbeelding
Werf Toots gezien vanuit de lucht, met het Zuidpaleis
Teaser

De MIVB heeft de aannemer in gebreke gesteld om de bouw van de verbindingstunnel onder het Zuidpaleis te hervatten. Een meningsverschil over het budget en de planning plaatst de MIVB tegenover de aannemer. Om de impasse te doorbreken liggen er twee scenario's op tafel.