Werf Toots Thielemans: terugblik op 2023

Publication date
02.02.2024

2023 was niet alleen het jaar van belangrijke uitdagingen onder het Zuidpaleis, het was ook het jaar waarin het toekomstige station Toots Thielemans en de bijhorende tunnel onder de Jamarlaan vorm kregen. Een terugblik in woord en beeld.

Een bewogen jaar, zo kan je 2023 zeker noemen voor de werf van het station Toots Thielemans. Door de technische uitdagingen bij de realisatie van een stuk tunnel onder het Zuidpaleis besliste de Brusselse regering het gebouw deels te ontmantelen en later opnieuw op te bouwen. 

 

De vergunningsprocedure voor die ontmanteling is ingezet met een effectenstudie. Ondertussen wordt het complexe project voorbereid. Daarbij wordt ook gewerkt aan oplossingen voor alle gebruikers van het Zuidpaleis en bijkomende begeleidende maatregelen voor de wijk. 

Text

Tegelijkertijd werden elders op de werf belangrijke mijlpalen bereikt, zoals het afwerken van de volledige dakplaat van het toekomstige station en van de nieuwe metrotunnel onder de Jamarlaan. Daarmee was de dragende structuur van de nieuwe infrastructuur grotendeels gerealiseerd op het einde van het voorjaar.

 

Die infrastructuur bevindt zich uiteraard ondergronds, en is dus weinig zichtbaar, maar is best omvangrijk. Ter illustratie: het equivalent van bijna 3 atomiums aan staal en meer dan 18 olympische zwembaden aan beton werden al aangevoerd en verwerkt op de werf.
 

Terwijl in de werfzone Stalingrad nog werd gewerkt aan de dakplaat, werd in de Jamartunnel al gestart met het uitgraven van de grond. Niet veel later gebeurde hetzelfde in het toekomstige station. Sinds het einde van de maand mei, toen de uitgraving begon, zijn zo al meer dan 60 olympische zwembaden aan grond afgevoerd. Dat is meer dan twee derde van het totaal.

 

Bekijk hieronder een montage van de belangrijkste bovengrondse activiteiten in 2023. Het artikel gaat verder onder de video.

Media
Afbeelding
Toiture tunnel Jamar
Media

De vooruitgang van de werf maakte het eind 2023 al mogelijk om de werfzone te verkleinen en opnieuw bredere voetpaden en twee rijwegen te hebben in een aanzienlijk deel van de Stalingradlaan. Ook positief is dat de Stad Brussel de vergunning kreeg voor de toekomstplannen van de laan. Als alles goed gaat, zal de zone tussen de Kleine Ring (Zuidlaan) en de Fonteinstraat in 2025 kunnen worden heraangelegd. De andere zones zullen volgen in functie van het verdwijnen van de Stalingrad Village en de evolutie van de werf in het Zuidpaleis.

 

Voor de heraanleg van de Jamarlaan werd in 2023 een oproep gelanceerd. Verschillende ontwerpteams hebben zich gemeld. Het is nu aan Brussel Mobiliteit om een laureaat te kiezen, die dan vervolgens plannen kan uitwerken in samenspraak met de wijk.