Bijkomende informatievergadering over het Zuidpaleis

Publication date
12.01.2024

Naar aanleiding van de vergunningsaanvraag voor de ontmanteling van de binnenconstructie van het Zuidpaleis, vond een bijkomende informatievergadering voor het publiek plaats op 29 januari 2024. Hier vindt u de presentatie, de pv en de modaliteiten om vragen of opmerkingen over te maken. 

(Dit artikel werd aangepast na afloop van de vergadering)

 

Een eerste informatievergadering vond plaats op 12 december 2023 in de Ateliers des Tanneurs. De bijkomende vergadering ging door in het Bedford Hotel & Congress Centre en bood een nieuwe kans aan mensen die er niet bij konden zijn op de eerste datum. Het doel en de inhoud van de bijkomende vergadering bleven dezelfde, namelijk:

 

1. de voorstelling van het project voor de ontmanteling van de binnenconstructie en het behoud van de historische gevels;
2. het publiek de gelegenheid geven om zich te informeren en opmerkingen te formuleren over het project;
3. het publiek de kans te geven specifieke punten toe te lichten die vervolgens in de effectenstudie aan bod kunnen komen.

 

Hierbij kan u volgende documenten raadplegen:
- de officiële aankondiging van de vergadering
- de folder die werd verdeeld tijdens de vergadering
- de presentatie
- de pv

 

Alle belanghebbenden kunnen, binnen een termijn van twee weken vanaf de dag waarop de informatievergadering plaatsvindt (tot en met 13 februari 2024), opmerkingen, suggesties en verzoeken indienen om bijzondere aandacht te vestigen op bepaalde punten van het project zodat er tijdens de uitvoering van de effectenstudie mee rekening gehouden wordt. Deze opmerkingen kunnen worden verstuurd:

 

-    per e-mail naar zuidpaleis@brucity.be 
-    per post naar Stad Brussel - Departement Stadsontwikkeling – Directie Vergunningen en Stedenbouwkundige Inlichtingen – Cel secretariaat en Overlegcommissie - Hallenstraat 4 - 1000 Brussel 
-    per mail naar zupalmi@mivb.brussels 
-    per post naar MIVB – Koningsstraat 76 – 1000 Brussel


 

De vergunningsaanvraag en bijhorende effectenstudie komen voort uit een beslissing van de Brusselse regering genomen in juni 2023. In het licht van de problemen onder het Zuidpaleis, is de optie om het gebouw van binnenuit de ontmantelen de beste om de bouw van een verbindingstunnel voor Metro 3 mogelijk te maken. De historische gevels blijven behouden. Deze oplossing blijkt de meest veilige, technisch best beheersbare, goedkoopste en snelste optie om het project voort te zetten.