Verderzetten van de werf ter hoogte van het Zuidpaleis

Publication date
12.06.2023

De binnenkant van het Zuidpaleis zal worden ontmanteld om de bouw van een verbindingstunnel voor Metro 3 mogelijk te maken. De historische gevels blijven behouden. Deze oplossing blijkt de meest veilige, technisch best beheersbare, goedkoopste en snelste optie om het project voort te zetten. De handelszaken worden vergoed en de scholen en sportclubs die het gebouw gebruiken krijgen elders onderdak. 

 

Het toekomstige station Toots Thielemans, in aanbouw onder de Stalingradlaan, moet verbonden worden met de bestaande premetro onder de Lemonnierlaan. Hiervoor wordt een verbindingstunnel van 120 meter onder het Zuidpaleis gebouwd. Terwijl de rest van de werf goed vooruitgaat, ligt de bouw van de verbindingstunnel onder het Zuidpaleis al een tijdje stil door technische problemen.

 

De voorbije maanden zijn verschillende mogelijke oplossingen grondig geanalyseerd. Donderdag 8 juni 2023 nam de Brusselse regering een beslissing. Dat gebeurde in samenspraak met Stad Brussel, eigenaar van het gebouw. 

 

"De oplossing om de binnenkant van het Zuidpaleis te ontmantelen met behoud van de gevels, zodat de tunnel van binnenuit kan worden gegraven, blijkt de goedkoopste, snelste en veiligste optie te zijn", klinkt het in een persbericht. "Door via de binnenkant van het gebouw te gaan, kunnen bekende en beproefde technieken worden gebruikt die ook elders op de site van Toots Thielemans zijn gebruikt. Het gekozen scenario is daarom de enige oplossing op vlak van techniek, financiën en timing."

Media
Afbeelding
Palais du Midi / Zuidpaleis
Text

Het Zuidpaleis is een iconisch gebouw in het Brusselse stadsbeeld. De nodige maatregelen zullen worden genomen om het gebouw te beschermen en het tegelijkertijd te herwaarderen. De gevels, die grotendeels dateren uit de 19de eeuw, zullen met de grootste zorg bewaard en gerestaureerd worden. De binnenzijde van het gebouw, het resultaat van meerdere verbouwingen in de loop van de 20ste eeuw, zal na de metrowerken volledig worden vernieuwd. 

Steunmaatregelen voor de wijk

De belissing was niet gemakkelijk omdat ze ook een grote impact heeft op het sociale en economische leven in de buurt. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Stad Brussel en de MIVB hebben zich ertoe verbonden alles in het werk te stellen om de getroffen personen te ondersteunen, onder meer met de hulp van hub.brussels. Zo zal een nieuwe overeenkomst (Pact) gesloten worden. De scholen en sportclubs die vandaag de infrastructuur van het Zuidpaleis gebruiken, krijgen een nieuw onderdak, zonder dat ze hun activiteiten moeten stopzetten. De handelaars die moeten verhuizen, zullen van begeleidingsmaatregelen en schadevergoedingen op maat genieten.

 

Meteen na de beslissing van de regering, werden de directe betrokken uitgenodigd voor een informatievergadering. Hierbij kan de presentatie en het verslag van de infovergadering geraadpleegd worden. De handelaars van het Zuidpaleis zullen op korte termijn worden uitgenodigd voor een eerste individueel gesprek. Zij zullen prioriteit krijgen om de eventuele handelsruimtes te betrekken in het gerenoveerde Zuidpaleis.