De MIVB eist de hervatting van de werken onder het Zuidpaleis

Publication date
10.02.2023

De MIVB heeft de aannemer in gebreke gesteld om de bouw van de verbindingstunnel onder het Zuidpaleis, die al een jaar stil ligt, te hervatten. Een meningsverschil over het budget en de uitvoeringstermijnen plaatst de MIVB tegenover de aannemer. Om de impasse te doorbreken liggen er twee scenario's op tafel.

 

Het nieuwe station Toots Thielemans, dat momenteel in aanbouw is in de Stalingradlaan, moet verbonden worden met de bestaande premetrotunnel onder de Lemonnierlaan. Daarvoor moet een stuk tunnel van 120 meter gebouwd worden dwars onder het Zuidpaleis. 

 

De bouw van de tunnel onder het Zuidpaleis ligt momenteel stil omdat de eerste funderingselementen die gerealiseerd werden door cement in de ondergrond te injecteren, onvoldoende waterdicht en stevig zijn. Er zijn aanvullende studies verricht en de MIVB heeft een technische oplossing uitgewerkt. De aannemer weigert echter het werk onder de gestelde voorwaarden te hervatten.

Welke uitweg uit deze impasse?

Om de werkzaamheden onder het Zuidpaleis voort te zetten door de huidige techniek aan te passen aan de realiteit van het terrein, vraagt de aannemer een bedrag en een planning die voor de MIVB onaanvaardbaar zijn. Budgettair gezien zou dit een verdubbeling van het totale budget voor de hele werf betekenen. Die strekt zich namelijk uit over een lengte van meer dan een kilometer, terwijl het tunnelgedeelte onder het Zuidpaleis slechts een fractie van de bouwwerken betreft, namelijk 120 meter. Bovendien zou de bouwtijd acht jaar langer duren!

 

“Dat is voor ons onaanvaardbaar”, zegt Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB. “Verdergaan met dezelfde techniek is voor ons zeker een optie, maar dan tegen een redelijke prijs en tijdspanne.”

 

Dus moet de aannemer een redelijke prijs en een redelijk tijdschema voorstellen om de uit te voeren aanpassingen uit te voeren, ofwel moet hij een aanvaardbare alternatieve techniek voorstellen.

Zuidpaleis gedeeltelijk ontmantelen

Het alternatief dat momenteel op tafel ligt is om langs de binnenkant van het Zuidpaleis te werken en de tunnel te bouwen met diepwanden, zoals in andere werfzones. Dit vereist echter het gebruik van grote machines, en een deel van het Zuidpaleis zou gedeeltelijk moeten worden ontmanteld om deze machines te laten werken. In dit geval zouden de gevels behouden blijven en zou het gebouw na de werkzaamheden een grondige renovatie kunnen ondergaan.

 

De kosten en het tijdschema van deze optie moeten worden geraamd voordat een besluit wordt genomen. Ook de impact op de buurt moet geanalyseerd worden.


Ondertussen doet de MIVB haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de aannemer de werkzaamheden op tijd en binnen het budget voortzet. Dit is zowel belangrijk voor de wijk en haar bewoners als voor de mobiliteit van alle Brusselaars. 
Zodra de objectieve elementen bekend zijn, zal de MIVB een informatievergadering organiseren om de betrokken bewoners en handelaars te informeren.