Informatievergadering over het Zuidpaleis

Publication date
05.12.2023

Naar aanleiding van de vergunningsaanvraag voor de ontmanteling van de binnenconstructie van het Zuidpaleis, vindt een informatievergadering voor het publiek plaats op 12 december 2023. De bijeenkomst gaat door in Les Ateliers des Tanneurs, Huidevettersstraat 60A, 1000 Brussel. 

 

Het doel van de informatiebijeenkomst is:

1. de voorstelling van het project voor de ontmanteling van de binnenconstructie en het behoud van de historische gevels;
2. het publiek de gelegenheid geven om zich te informeren en opmerkingen te formuleren over het project;
3. het publiek de kans te geven specifieke punten toe te lichten die vervolgens in de effectenstudie aan bod kunnen komen.


Verzoeken om nadere informatie over de openbare informatiebijeenkomst kunnen per e-mail worden gestuurd naar het volgende adres: zupalmi@mivb.brussels. Om redenen van efficiëntie moeten deze verzoeken ten minste 24 uur voor de vergadering worden verzonden.

 

Alle belanghebbenden kunnen, binnen een termijn van twee weken vanaf de dag waarop de informatievergadering plaatsvindt, opmerkingen, suggesties en verzoeken indienen om bijzondere aandacht te vestigen op bepaalde punten van het project zodat er tijdens de uitvoering van de effectenstudie mee rekening gehouden wordt. Deze opmerkingen kunnen worden verstuurd:

 

-    per e-mail naar zuidpaleis@brucity.be 
-    per post naar Stad Brussel - Departement Stadsontwikkeling – Directie Vergunningen en Stedenboukundige Inlichtingen – Cell secretariaat en Overlegcommissie - Hallenstraat 4 - 1000 Brussel 
-    per mail naar zupalmi@mivb.brussels 
-    per post naar MIVB – Koningsstraat 76 – 1000 Brussel


 

De vergunningsaanvraag en bijhorende effectenstudie komen voort uit een beslissing van de Brusselse regering genomen in juni 2023. In het licht van de problemen onder het Zuidpaleis, is de optie om het gebouw van binnenuit de ontmantelen de beste om de bouw van een verbindingstunnel voor Metro 3 mogelijk te maken. De historische gevels blijven behouden. Deze oplossing blijkt de meest veilige, technisch best beheersbare, goedkoopste en snelste optie om het project voort te zetten.