Verkleining van de werfzone in de Stalingradlaan

Publication date
19.07.2023

De bouw van het nieuwe metrostation Toots Thielemans is recent een nieuwe fase ingegaan. Nu de dakplaat klaar is,
zullen de meeste werkzaamheden ondergronds gebeuren
. Dit betekent dat de werfzone in de Stalingradlaan kleiner kan worden en dat de verkeerssituatie licht zal wijzigen. 

 

De kleinere werfzone zal toelaten om langs een groot stuk van de laan opnieuw langs beide kanten een rijweg én stroken voor parkeerplaatsen, terrassen of leverzones te voorzien. Om tot deze nieuwe constellatie te komen, zijn verschillende wegwerkzaamheden noodzakelijk. Die beginnen vanaf 7 augustus 2023 en lopen in verschillende stappen tot in november 2023. De werken omvatten de aanleg van ongeveer 1.600 vierkante meter nieuwe tijdelijke rijweg (met fundering en asfalt) en de aanleg van tijdelijke riolering (collectoren, roosters,...).

 

Ter herinnering: hieronder het plan van de bestaande toestand. Lees daaronder verder over de stappen en de nieuwe situatie.  

Media
Afbeelding
Stalingrad map step 0

Stap 1: aanleg van de rijweg aan de kant van de even huisnummers

In een eerste stap (zie plan hieronder) wordt de nieuwe rijweg aangelegd aan de kant van de even huisnummers (nummers 70 tot en met 130). Tijdens deze fase blijft de situatie aan de kant van de oneven nummers ongewijzigd. Ook het werfverkeer verloopt langs deze kant. Langs de kant van de even huisnummers zal de breedte van het trottoir tijdelijk beperkt worden tot 1,5 meter. Om de toegankelijkheid voor voetgangers te garanderen, zullen aan deze zijde tijdelijk geen terrassen of kraampjes mogelijk zijn. De duur van deze werkzaamheden wordt geschat op zeven weken. 

Media
Afbeelding
Stalingrad step 1

Stap 2: aanleg van de rijweg aan de kant van de oneven huisnummers

In een volgende stap (zie plan hieronder) wordt de rijweg aan de kant van de oneven huisnummers aangepast. Vanaf dit moment kan de nieuwe rijweg aan de kant van de even huisnummers in gebruik worden genomen. De toegang tot de Stalingradlaan vanuit de Zuidlaan verhuist naar de kant van de even huisnummers (kant van de spoorwegbrug). Het werfverkeer verloopt nog steeds langs de oneven huisnummers. Tijdens deze fase blijft het voetpad langs de oneven huisnummers, maar zullen de parkeerplaatsen en terrassen tijdelijk onbeschikbaar zijn. Aan de kant van de even huisnummers is de stoep 2 meter breed en is er opnieuw extra openbare ruimte beschikbaar voor terrassen, parkeerplaatsen of leverzones. De zijstraten zijn opnieuw verbonden met de Stalingradlaan. De duur van deze ingrepen wordt geschat op acht weken. 

Media
Afbeelding
Stalingrad step 2

Nieuw circulatieplan

De nieuwe constellatie van de werf zal vermoedelijk eind november 2023 voltooid zijn. Buurtbewoners en handelaars kunnen op de hoogte blijven van de precieze planning via onze WhatsApp-verzendlijst. Na de wegwerkzaamheden blijft de toegang tot de laan vanuit de Zuidlaan aan de kant van de even huisnummers. Tussend de huisnummers 111 en 65 is er ook een rijweg langs de kant van de oneven huisnummers. Aan beide kanten van de laan rijdt het verkeer enkel in de richting van het Rouppeplein.

Media
Afbeelding
Stalingrad map step 3

De uitleg over de nieuwe fase van de werf in de Stalingradlaan is begin juli ook gecommuniceerd via een folder die verspreid is in de wijk. Het onderwerp kwam ook uitgebreid aan bod op een bijeenkomst van het panel Toots Thielemans van 6 juli 2023. Je kan hier de presentatie en het verslag raadplegen. De nieuwe verkeerssituatie zal vermoedelijk stabiel blijven tot aan de werkzaamheden voor de heraanleg van de bovengrond, volgens de huidige planning voorzien vanaf 2025.