hub.brussels, onze partner om handelaars te helpen tijdens de werken

Publication date
27.06.2022

Om ervoor te zorgen dat de wijken en vooral de handelszaken tijdens de werkzaamheden aantrekkelijk blijven, is hub.brussels, het Brussels agentschap voor steun aan het bedrijfsleven, een van de belangrijkste partners van het Metro 3-project. Het agentschap vervult talrijke opdrachten die specifiek zijn voor deze uitzonderlijk grote werf: projectbeheer, coördinatie en ondersteuning van de handelaars met coachingsessies en diverse animatie- en activeringsacties.

Op de toekomstige metrolijn 3 zullen verschillende stations zich bevinden in belangrijke handelswijken, zoals Liedts, Toots Thielemans, Bordet en Vrede. Er worden enerzijds premies toegekend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de winkeliers tijdens de werken te helpen, maar er worden anderzijds ook sensibiliserings-, promotie- en verfraaiingsacties opgezet, in samenwerking met hub.brussels.

 

Concrete acties aan Toots Thielemans

Dat is vandaag in het bijzonder het geval voor de aanleg van het toekomstige station Toots Thielemans, waar een pact werd ondertekend tussen de Brusselse regering, Brussel Mobiliteit en hub.brussels, alsook met de gemeente Sint-Gillis en de Stad Brussel. Een van de doelstellingen van dit pact is het organiseren van activiteiten om de aantrekkelijkheid van de wijk tijdens de bouwperiode te waarborgen.

In samenwerking met hub.brussels en de handelaars werden verschillende acties ontwikkeld, zowel om het huidige cliënteel te behouden, nieuwe klanten aan te trekken of de handelaars te helpen zich aan te passen aan de huidige consumptiepatronen.

Tegelijkertijd heeft hub.brussels een zelfdiagnoseplatform ontwikkeld dat online toegankelijk is, waarmee retailers hun activiteit kunnen evalueren en verbeteren. Op het menu? Een volledige check-up en de sleutels om uw bedrijf indien nodig een nieuwe jeugd te geven.

 

Op de radio bij Arabel

Het jaar 2020 is niet gemakkelijk geweest voor de handelszaken, vooral niet voor de horeca, die in deze wijk het sterkst vertegenwoordigd is. De partners van het Metro 3-project waren gevoelig voor de situatie en wilden in het kader van het pact acties ontwikkelen om de handelaars te steunen.

Als u vandaag dus afstemt op 106.8 FM, kunt u een van de reclames horen die in samenwerking met Arabel zijn gemaakt voor de winkels in de wijk. Dankzij een op maat gemaakt mediaplan hebben het lokale radiostation en hub.brussels 10 reclamespots gecreëerd, die elk 6 keer per dag worden uitgezonden.

Deze campagne, gesteund door de handelaarsvereniging Zuidpaleis en gefinancierd in het kader van het herstelplan van de stad Brussel, is in april 2021 van start gegaan voor een periode van één jaar. Concreet heeft hub.brussels meegewerkt aan het uitschrijven van het project om de handelaarsvereniging te professionaliseren en haar in staat te stellen te reageren op andere projectoproepen.

hub.brussels treedt dus op verschillende niveaus op (informeren, luisteren, nadenken, opvolgen, bemiddelen) om de handelaars en hun knowhow te promoten, maar ook om hen te ondersteunen na de gezondheidscrisis.

 

Oli-B in beeld

Om de wijk tijdens de werken gezelliger te maken en een nieuw publiek aan te trekken, werd in mei 2020 op de centrale berm van de Stalingradlaan een tijdelijk reuzekunstwerk gecreëerd door de Brusselse kunstenaar oli-B. Tegelijkertijd werd een wedstrijd georganiseerd waarmee de deelnemers een reproductie van het werk konden winnen.

In totaal hebben 661 mensen aan deze unieke actie deelgenomen, en het kunstwerk en de Stalingradwijk kunnen ontdekken.

 

Andere buurtverfraaiingsprojecten...

Deze actie is slechts één voorbeeld van de faciliterende rol die hub.brussels speelt tussen de verschillende partners. Vorig jaar werden bijvoorbeeld gloednieuwe fresco's van Soaz en Souwi, twee kunstenaars van het collectief Belle Hip Hop, en twee monumentale foto's van de Brusselse kunstenares Marie-Françlise Plissart onder de spoorwegbrug van de Zuidlaan aangebracht. Er werden plantenbakken geplaatst op de Stalingradlaan, er kwam een nieuwe bekleding van de bouwhekken en er werden gloednieuwe ophaalpunten aangelegd en bekleed om de wijk netter te maken.

 

Voortdurende samenwerking door het hele project heen

Omdat hub.brussels een erkende expertise heeft op het gebied van ondernemerschap en handelsactiviteiten in Brussel, zullen Beliris, de MIVB en Brussel Mobiliteit ook met het agentschap samenwerken om acties op te zetten in de handelswijken die door het Metro 3-project zullen worden getroffen.

Naast deze missie zorgt hub.brussels ervoor dat handelaars ondersteund worden bij de opvolging van hun aanvragen, hetzij via informatie, hetzij rechtstreeks door als tussenschakel te fungeren tussen handelaars, gemeentelijke en gewestelijke wegendiensten, en Brusselse Economie en Werkgelegenheid.