Projectoproep voor initiatieven rond de werf Toots Thielemans

Publication date
30.01.2023

Ben je buurtbewoner of handelaar en actief in een plaatselijke vereniging of school? Heb je een idee of een project om de leefomgeving tijdens de bouw van het toekomstige station Toots Thielemans te helpen verbeteren? Neem dan deel aan onze projectoproep. Die biedt een unieke kans biedt om een positieve bijdrage te leveren aan het leven in de wijk.

 

De aanleg van nieuwe metro-infrastructuur tussen de stations Anneessens en Zuid is een grootschalig project, met gevolgen voor de mobiliteit en het dagelijks leven van de betrokken wijken. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zijn partners zijn zich hiervan bewust en hebben het Pact Toots Thielemans afgesloten om de wijk tijdens de werken te ondersteunen.

 

In deze context hebben de partners sindsdien verschillende acties opgezet, zoals een werfaankleding met historische foto's van de wijk, de organisatie van concerten en een expo naar aanleiding van de honderdste verjaardag van Toots Thielemans, verlichting en artistieke installaties onder de spoorwegbrug, de installatie van plantenbakken en de installatie van gesloten vuilnisophaalpunten om de netheid te verbeteren.  
 

Draag zelf een steentje bij om de wijk te ondersteunen

De partners van de Overeenkomst willen de mensen van de omliggende wijken nog meer betrekken bij de begeleidende maatregelen. Een projectoproep moet iedereen in de wijk de gelegenheid geven om zijn of haar ideeën en projecten in te dienen.

 


De projecten kunnen betrekking hebben op alles wat het leven in de buurt beïnvloedt. Of het nu gaat om de aankleding van de werfhekken, het versterken van de commerciale aantrekkingskracht, het vergroenen van de buurt, het organiseren van evenementen, de verfraaiing van de straten, enzovoort.
 

Evaluatie van de voorstellen

De projecten zullen in twee fasen worden beoordeeld. Er zal een selectie worden gemaakt door de actiegroep die in het kader van het Pact werkt rond de thema’s communicatie, marketing en de begeleiding van de handelaars. Deze actiegroep zal de geselecteerde projecten vervolgens ter validering voorleggen aan het Begeleidingscomité.

 

In deze actiegroep en in het comité zijn alle partners van van het Toots Thielemans Pact vertegenwoordigd, met name het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de MIVB, Brussel Mobiliteit, Hub.brussels, de Stad Brussel en de gemeente Sint-Gillis.

 

Evaluatiecriteria


Ter herinnering, het Toots Thielemans Pact heeft verschillende doelstellingen:

  • De werven van de metro en het station Toots Thielemans zo goed mogelijk laten verlopen.
  • De economische activiteit, de toegankelijkheid van de wijk en het welzijn van de buurtbewoners tijdens de bouwwerkzaamheden in stand houden door ondersteunende maatregelen voor handelaars en buurtbewoners op te zetten. 
  • Aan het eind van het project de openbare ruimte en de omgeving verbeteren ten behoeve van de plaatselijke bewoners, handelaars en bezoekers van de wijk door het wegennet te verbeteren en het openbare erfgoed op te waarderen. 
     

De projecten moeten er dan ook naar streven aan ten minste één van de volgende criteria te voldoen:

 

  • Bevordering van de lokale handel of versterking van de commerciële aantrekkingskracht
  • Verbetering van het imago van de werf en/of verfraaiing van de wijk door middel van originele werken, tijdelijke tentoonstellingen, street art, vergroening, enz.
  • Behoud van de aantrekkelijkheid van de wijken. Bijvoorbeeld: sociaal-culturele activiteiten, verlichting, rondleidingen door kunstenaars, stadsaperitieven, feestelijke evenementen, enz.
  • Het opzetten van co-creatie of participatieve workshops om bovengenoemde doelstellingen te bereiken. 


Alle details over de modaliteiten van de oproep zijn na te lezen in het reglement. Om een project in te dienen, gelieve bijgevoegde projectfiche te downloaden en in te vullen.

 

De voorstellen kunnen worden opgestuurd naar ombudsmanM3@mivb.brussels of neergelegd in het Info Punt. Ten laatste tegen 15 april 2023. Eventuele vragen kunnen gesteld worden via dezelfde kanalen.