Waarom is Metro 3 essentieel voor Brussel ?

Publication date
30.05.2023

Metro 3 is een essentieel project voor de toekomst van Brussel. Deze nieuwe noord-zuidas met hoge capaciteit wordt de nieuwe ruggengraat van een vervoersnet dat zich moet ontwikkelen om gelijke tred te houden met een hoofdstedelijke regio waarvan de bevolking groeit en die de ambitie heeft om de klimaatuitdagingen aan te gaan en een duurzame toekomst op te bouwen.

Deze nieuwe metrolijn voorziet in een reële behoefte. Tramlijnen 3, 4 en 55 zijn verzadigd en kunnen niet meer voldoen aan de vraag die opnieuw stijgt sinds het einde van de pandemie. De wiskundige observatie valt niet te ontkennen: één metrostel kan tegelijkertijd 742 mensen vervoeren, tegenover 180 of 252 mensen voor een tram. De komst van de metro maakt het mogelijk om de Noord-Zuidas te ontlasten en de verwachte toename van het aantal reizigers op te vangen met meer comfort.

 

Afgezien van de evolutie van de vraag, heeft het exploitatiemodel van de premetro zijn grenzen bereikt, met bewegingen van verschillende tramlijnen die onderhevig zijn aan de grillen van het bovengrondse verkeer. De interactie van al deze lijnen zorgt voor onregelmatigheden in de dienstverlening met tramfiles of oplopende wachttijden tot gevolg. Ter vergelijking: de metro, volledig geïsoleerd van het verkeer, biedt een veel regelmatigere en snellere dienst.

 

Met flinke voordelen op het gebied van capaciteit, regelmaat en snelheid vergroot Metro 3 de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer in de hoofdstad. Door de kwaliteit van de dienstverlening op deze centrale as te verbeteren, zal een hele regio hiervan profiteren en gemakkelijker verschillende belangrijke attractiepolen kunnen bereiken, zoals de stations Brussel-Noord en Brussel-Zuid of de stations De Brouckère, Rogier, Albert of Bordet. Dankzij dit efficiëntere en aantrekkelijkere netwerk krijgt Brussel een belangrijke hefboom om duurzame mobiliteit te promoten en de vele milieu-uitdagingen het hoofd te bieden.

 

De metro dient zich aan als de enige oplossing om de doelstellingen inzake openbaar vervoer te bereiken in termen van capaciteit, frequentie (een metro om de 3 minuten tijdens de spits) en commerciële snelheid (20 km/u, stoptijden inbegrepen). 
Door een efficiënt en regelmatig alternatief te bieden voor de auto en de verzadigde tram, kan er ook meer openbare ruimte worden voorbehouden aan actieve vervoerswijzen (fietsen, stappen) en voor buurtbewoners.

 

Metro 3 is een essentieel project voor de toekomst van Brussel en zijn inwoners.