Gare du Nord

Stedenbouwkundige vergunning voor het bouwwerk aan het Noordstation ontvangen

25.05.2020
#Stedenbouwkundige vergunning

De stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van een metrotunnel onder de spoorwegen van het Noordstation werd op 25 mei 2020 door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest afgeleverd. De aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning werd ingediend op 18 augustus 2017 door Beliris, de door MIVB gedelegeerde bouwheer. De milieuvergunning werd toen op 3 juli 2019 afgeleverd.

Het Noordstation is een cruciaal knooppunt in het project Metro 3, aangezien het de link vormt tussen fase 1 en fase 2 van het project en essentieel is bij de werking van het traject Noordstation-Albert.

De voorbereidende werkzaamheden zijn eind januari 2020 begonnen aan de kant van de Vooruitgangstraat met het verplaatsen van de ondergrondse netwerken. De werkzaamheden betreffende asbestverwijdering en afbraak van een oud leegstaand Infrabelgebouw zijn lopend om de zone van de toekomstige werf voor te bereiden. Daarna zouden de burgerlijke bouwkundige werkzaamheden voor de aanleg van de tunnel onder de treinsporen moeten kunnen starten in de loop van het laatste kwartaal van 2020”, legt Cédric Bossut, directeur van Beliris, uit.

Het kunstwerk aan het Noordstation zal een dubbele functionaliteit hebben. “Eerst zal de tunneldoorgang van metro 3 onder de treinsporen fungeren als een eindstation om metro 3 in staat te stellen de nodige draaimanoeuvres uit te voeren wanneer het traject Noordstation-Albert in dienst wordt gesteld. Op termijn zal het functioneren als een tunneldoorgang en de circulatie van metro 3 over de hele lijn Bordet-Albert verzekeren”, zegt Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB.

De stedenbouwkundige vergunning is hier te raadplegen.