Bouw van een verbindingstunnel aan het Noordstation

Publication date
30.03.2021

De bouw van een cruciale stuk tunnel voor metro 3 onder de treinsporen van het station Brussel-Noord gaat van start.

Een metrotunnel aan het Noordstation

Er wordt een nieuwe tunnel met een lengte van 150 m onder de treinsporen van het Noordstation in Brussel gebouwd. Dit is een omvangrijk project in het kader van de omvorming van de huidige premetro (tussen het Noordstation en het station Albert) tot metro. In een latere fase zal deze tunnel deel uitmaken van de uitbreiding van metrolijn 3 naar het noorden van Brussel.

Dit project vlak naast het Noordstation zal dus een dubbele functie hebben:

- In eerste instantie zal deze tunnel onder de treinsporen dienst doen als achterstation, zodat metro 3 er de nodige omkeermanoeuvres kan uitvoeren wanneer de metro tussen de stations Noordstation en Albert in dienst zal gaan.

- Op langere termijn zal het dienst doen als doorgangstunnel voor de metrostellen van metro 3 over de hele lijn tussen Bordet en Albert.

Uitleg van de werken

Voor de verwezenlijking van dit project werden reeds de nodige voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd: ondergrondse nutsleidingen werden al verplaatst en een leegstaand gebouw in de Vooruitgangstraat werd reeds afgebroken.
De eigenlijke bouwwerkzaamheden zullen als volgt verlopen: in de Aarschotstraat en Vooruitgangstraat worden twee werfzones ingericht. Vervolgens worden daar twee ondergrondse toegangsputten tot de werf gegraven, respectievelijk 22 m en 15 m diep. Om het stadsleven zoveel mogelijk te vrijwaren, worden deze putten overdag gegraven, tussen diepwanden, en nadien afgedekt door een dakplaat.

Nadien wordt de eigenlijke tunnel onder de sporen gegraven. Om hierbij geen trillingen aan de oppervlakte te veroorzaken en om het treinverkeer dag en nacht te behouden, wordt de tunnel onder de sporen van het Noordstation aangelegd volgens de wanden-dak-methode waarbij er eerst manueel technische gangen worden uitgegraven. De wanden hiervan zijn gemaakt van beton om de contouren van de tunnel af te bakenen. Vervolgens kan dan het eigenlijke binnenvolume van de tunnel worden uitgegraven naarmate de ondergrondse uitgraving vordert. In totaal zal 46.600 m³ grond worden uitgegraven, wat overeenkomt met het volume van 13 olympische zwembaden. Het grootste deel van de niet verontreinigde grond zal per boot worden getransporteerd en vervolgens gedeeltelijk worden benut als aanvullingsgrond op andere werven. Na de uitgraving wordt op straatniveau een betonnen dakplaat gebouwd die de bouwput afsluit. Tot slot worden dan de technische installaties in de tunnel geplaatst.

De werkzaamheden uitgelegd in video:

Media