Gare du Nord

Verbinding met Noordstation: de werf

25.05.2020
#Noordstation #Werken

Om de circulatie van Metro 3 over de hele lijn Bordet-Albert te verzekeren, is een werf aan het Noordstation noodzakelijk. Een tunnel van 150m lang zal onder de treinsporen aangelegd worden. 

De graaftechniek

De aanleg van de tunnel vereist een traditionele methode met galerijen in plaats van een mechanische methode. Hierdoor zal de impact op de Noord-Zuidverbinding tot een minimum beperkt worden. Bovendien is een mechanische uitgraving van de tunnel niet mogelijk, omdat de tunnel op een helling moet ontworpen worden en dus niet met een vaste diameter uitgegraven kan worden.

Eerst worden de beschoeide gangen handmatig uitgegraven om de impact op de treinsporen van het Noordstation te minimaliseren. Vervolgens worden de gangen opgevuld met beton om een plafond  te vormen voor de 135m lange tunnel. Zodra dit plafond geplaatst is, wordt de tunnel vanuit de toegangszones uitgegraven en wordt de aarde door kranen uitgegraven.

Hoe worden de werken georganiseerd?

Werkzaamheden in 3 afzonderlijke fases:

  1. Voorbereidende fase:
    Verplaatsing van ondergrondse netwerken en afbraak van het Infrabelgebouw in de Vooruitgangstraat.
  2. Aanleg van 2 toegangszones tot de werf onder de sporen:
    Bouw van de diepwanden van de toegangszones in de Vooruitgangstraat en de Aarschotstraat.
  3. Bouw van het verbindingsbouwwerk:
    Uitgraving van de tunnel voor de doorgang van de metro onder de treinsporen.

De blauwe zones dienen als toegangszones tot de werf onder de sporen.