Noordstation: Aarschotstraat opnieuw open voor het verkeer

Publication date
22.02.2023

Terwijl de toegangsschacht tot de tunnel gegraven werd, moest de Aarschotstraat gedurende enkele maanden gedeeltelijk afgesloten worden voor auto's. Nu een deel van de dakplaat gebetonneerd is, kan de straat weer open.

Update van de werken aan het Noordstation

Sinds de toegangshelling werd verwijderd, zijn volgende werken uitgevoerd:

  • De kopbalk: deze zorgt ervoor dat de bodem van de spoorwegtaluds en de wanden van de schacht behouden blijven
  • Een deel van de toegangsschacht uitgraven
  • De dakplaat: het storten van een schone plaat en vervolgens een eerste dakplaat van 1m20 dik. De toegangsschacht krijgt in totaal 3 dakplaten.

Heropenen van de Aarschotstraat

Om de gegoten wanden van de schacht te kunnen maken, lag de werfzone heel dicht bij de huizen en winkels. Nu de gegoten wanden klaar zijn en een deel van de dakplaat is geplaatst, wordt de werfzone opnieuw kleiner en komt er een rijbaan vrij voor voertuigen.

Ongeveer 30% van de schacht is klaar. Achter de werfomheining gaat het werk verder voor het resterende deel van de 1e dakplaat en de uitgraving.