Voortgang van de werken aan het Noordstation: tussen diepwanden en grondwaterbeheer

Publication date
02.06.2022

De afgelopen maanden zijn verschillende werkzaamheden uitgevoerd voor de aanleg van de tunnel onder de treinsporen van het Noordstation: storten van betonnen geleidingsmuren, maken van diepwanden, plaatsen van een werkplatform, verlagen van het grondwaterpeil en graven van de toegangsgalerijen tot de tunnel onder de sporen.

Uitvoering van diepwanden

Voor het maken van de diepwanden wordt een grote kraan gebruikt die met precisie tot op grote dieptes kan graven.  Eerst worden rond de af te graven zone geleidingsmuren gegoten die de indeling van de gietmuren bepalen. Ze voorkomen dat de sleuf tijdens het graven instort en maken het mogelijk om de kraan die de gietmuren zal bouwen, juist te richten. Die laatste vormen de buitenwanden van de bouwputten, waarvan de inhoud later zal worden uitgegraven. Aan de kant van de Vooruitgangstraat zijn ze voltooid en is het uitgraven al begonnen. Aan de kant van de Aarschotstraat zijn ze in aanbouw.

Media
Afbeelding
Grue à parois moulées
Credits
Beliris

Het toegangsplatform in de Aarschotstraat

Voor de bouw van de diepwanden in de Aarschotstraat werd een verhoogd platform geïnstalleerd om op het niveau van het spoorwegtalud te kunnen werken.

Media
Afbeelding
Rampe d'accès rue d'Aerschot
Credits
Beliris

Verlaging van de grondwaterspiegel

Op dit moment is ook de verlaging aan de gang. Daartoe worden meerdere pompputten geïnstalleerd om de werf te draineren.

Toegangsgalerijen

Dankzij de grondwaterverlaging is begonnen met het graven van de toegangsgalerijen naar de tunnel onder de sporen aan de kant van de bouwputten in de Vooruitgangstraat. Deze werkzaamheden maken het mogelijk om alle infrastructuur te installeren waarlangs de arbeiders die de galerijen, die het dak van de tunnel onder de sporen zullen vormen, met de hand zullen graven, elke dag zullen passeren.

Media
Afbeelding
Creusement des galeries d'accès rue du Progrès
Credits
Beliris
Media
Afbeelding
Galeries d'accès rue du Progrès
Credits
Beliris

Hier kunt u een filmpje bekijken waarin meer uitleg wordt gegeven over de werken.