De metro: een efficiënt vervoermiddel!

Publication date
04.08.2022

De beroemde Londense 'Tube' is de oudste metro ter wereld, ingehuldigd op 10 januari 1863. Andere Europese steden gingen al snel een eigen metronet uitbouwen: Athene in 1869, Istanboel in 1875, Boedapest in 1896 en Parijs in 1900. Snel, mogelijkheid om veel passagiers te vervoeren, stipt, niet onderhevig aan verkeer (en ongelukken) bovengronds, ecologisch ...: de voordelen van de metro zijn genoegzaam bekend. In de loop der jaren won het metronet aan belang en een aanzienlijk aantal reizigers maakt er dagelijks gebruik van.

Media
Afbeelding
subway london
Credits
© Markus Freise
Text

Werken overal ter wereld

Meer dan 150 jaar na de start is het vervoermiddel nog altijd actueel. Steden veranderen, groeien, moderniseren en ontwikkelen een andere visie op hun mobiliteit. De metro heeft er nog steeds een plaats en blijft de voorkeur genieten vanwege de snelheid, de flexibiliteit en de besparingen op lange termijn. In de jaren 2000 werden er veel werken uitgevoerd om lijnen aan te leggen of te verlengen: Lausanne, Milan, Turin, Stockholm... ​​​​.​​​​​In april 2003 werden in Madrid 47 km aan nieuwe metrolijnen in gebruik genomen, een première in Europa. De verlenging van de metro in Warschau werd in april 2020 publiek toegankelijk, die in Rotterdam in september 2019. De Grand Paris Express is momenteel in aanbouw en zal vier nieuwe metrolijnen rond de hoofdstad omvatten, goed 200 km lijnen en 68 stations. We geven graag nog even mee Lausanne en Mumbai ook plannen maken voor een metro 3.

Media
Afbeelding
métro Paris
Credits
Société du Grand Paris

De verbinding tussen netwerken

In deze tijden van intermodaliteit (onderlinge afstemming tussen verschillende vervoermiddelen) verdient de metro zeker een plaatsje. Het Good Move-plan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest pleit voor 'een aangename en veilige stad, opgebouwd uit rustige wijken die via intermodale structurerende assen met elkaar verbonden zijn en waar een efficiënt openbaar vervoer en een vlotter verkeer centraal staan.' Iedereen zou de meest geschikte manier om zich te verplaatsen moeten kunnen kiezen in functie van de bestemming en de noden van dat moment.


Metro 3 vormt de mobiliteitsschakel tussen het noorden en het zuiden van Brussel, net als het Réseau express métropolitain (REM) dat momenteel in Montreal wordt uitgebouwd. Als hoofd van CDPQ infra (dat voor de realisatie van het REM instaat), verduidelijkt Jean-Marc Arbaud: 'Het REM is als een ader die veel mensen snel en efficiënt kan vervoeren en die makkelijk toegankelijk is. In die optiek moeten we zorgen voor een aansluiting op de andere netwerken. Beschouw ze als kleinere aders die op de slagader aansluiten. Op die manier creëren ze een enorme transportcapaciteit binnen het openbaar vervoer. Het gaat dan wel niet echt om een zenuwstelsel, noch om de bloedcirculatie, maar de analogie klopt wel'.

Media
Afbeelding
metro3_planreseaustib

Een voordelig vervoermiddel

Die argumenten gaan ook om voor metro 3: een aansluiting op een groter netwerk dat buitenwijken (de gemeenten buiten de Vijfhoek) met een station (Noordstation) verbindt. Net als in Montreal, wordt de noord-zuid-metroverbinding aan de bestaande lijnen toegevoegd: een project dat het netwerk moet versterken en het aanbod moet verbeteren om in te spelen op de bevolkingsaangroei in bepaalde Brusselse wijken.


De bouw van een metro biedt trouwens voordelen voor een stad. Niet alleen gaan verplaatsingen vlotter, er is ook minder vervuiling en minder lawaai, het bovengronds verkeer wordt ontlast, de metro nemen is beter voor de gezondheid en draagt bij tot het duurzame karakter van het Gewest. Brussel heeft alles te winnen bij de bouw van metro 3!