Openbaar onderzoek voor de stedenbouwkundige van de fase 2

Publication date
04.01.2024

Van 15 januari tot 14 maart 2024 loopt het openbaar onderzoek voor de stedenbouwkundige van de fase 2 voor het project.


Dit onderzoek wordt door de gemeenten Evere, Schaarbeek en de Stad Brussel georganiseerd.

Ter herinnering, het betreft een tweede openbaar onderzoek in navolging van gewijzigde plannen die door Beliris werden ingediend en die nog beter rekening houden met de adviezen van de betrokken instanties en de bewoners. De grote lijnen van het project blijven ongewijzigd. Zo blijven de ligging en het concept van elk van de 7 stations, de tunnel van 4,5 km en de stelplaats in Haren behouden.

Tijdens het openbaar onderzoek krijgen de inwoners de kans het dossier in te kijken, de plannen te raadplegen en hun mening te geven.

Alle documenten zijn beschikbaar :

 

Hoe geef je jouw mening tijdens het openbaar onderzoek?

Alle opmerkingen over het project, zoals klachten en observaties kunnen op volgende manier gegeven worden:

  • mondeling aan het gemeentepersoneel – belast met het onderzoek ;

  • schriftelijk bij raadpleging van het dossier ;

  • per post ter attentie van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente ;

Tijdens de gehele periode van het openbaar onderzoek kan men vragen om tijdens de overlegcommissie (26 maart) gehoord te worden.

Meer infos: