Publicatie van de opdracht der werken voor de uitbreiding van metrolijn 3 naar het noorden

Publication date
14.11.2022

Beliris heeft op 14 oktober 2022 het bijzonder bestek gepubliceerd voor de civieltechnische werken van de uitbreiding van metrolijn 3 naar het noorden van Brussel. De offertes worden verwacht in de loop van het eerste trimester van 2023. Vijf internationale bedrijfsgroepen werden weerhouden tijdens de eerste fase van de onderhandelingsprocedure van de overheidsopdracht.

Dit bijzonder bestek betreft het deel tussen Noordstation en Bordet, en omvat 4 grote opdrachten: 

 

  • 4,5 km tunnel graven;
  • 7 stations bouwen in Liedts, Colignon, Verboekhoven, Riga, Linde, Vrede, Bordet ;
  • de verbinding maken met de bestaande lijn tussen Noordstation en Albert, gerealiseerd in fase 1 van het project;
  • de nieuwe lijn verbinden met de toekomstige stelplaats van de metrostellen in Haren.

Vergunningsprocedure nog steeds lopende

Door de omvang van de ondergrondse werken in een stedelijke omgeving en door de nabijheid van tram- en treinverkeer in exploitatie is dit een grootschalig en technisch zeer complex project. 

 

Beliris en de MIVB wilden de opdracht der werken al publiceren terwijl de vergunningsprocedure lopende is, om tijd te winnen voor de planning van de uitvoering van het project. Zo kunnen de werken zo snel mogelijk starten nadat de vergunning door het gewest verleend wordt.

 

Gezien de technische aard van de uit te voeren werken, werd er gekozen voor de overheidsopdracht gekozen voor een procedure in twee fases. Dit duurt langer, maar geeft geïnteresseerde partijen uit de bouwsector de tijd om zicht te organiseren en de nodige maatregelen te nemen om doeltreffend op de opdracht te kunnen reageren.

 

Het bestek kan veranderd worden tijdens de onderhandelingen over de definitieve offertes in de loop van 2023. Er zal met name rekening worden gehouden met eventuele nieuwe aanpassingen van de vergunningsaanvraag en de voorwaarden die als gevolg daarvan aan het project zouden worden gesteld.

 

De vijf internationale bedrijfsgroepen weerhouden :

  • AM Bam Contractors -Bam Galère - BPC - Dimco -Vinci - W&F
  • AM Besix - Jan De Nul - Ghella
  • AM Denys - Fcc Construccion
  • AM Colas Noord - Colas Projects - Razel-Bec - Spie Batignolles génie civil - Sefi Intrafor - Spie Batignolles fondations
  • Am Valens - Les entreprises Louis Duchêne - Antwerpse Bouwwerken - Sas Eiffage génie civil - Cit Blaton