Werken aan oude Zennekoker onder de Lemonnierlaan

Publication date
06.08.2021

Op de werf Toots Thielemans voert VIVAQUA belangrijke werken uit in de oude Zennekoker onder de Lemonnierlaan.

 

In de ondergrond ter hoogte van het kruispunt van de Lemonnielaan met de Rogier van der Weydenstraat zal de verbinding tussen de nieuwe metrotunnel van het station Toots Thielemans en de bestaande premetrotunnel gerealiseerd worden. Alvorens die verbinding te kunnen maken, moet de voormalige koker van de Zenne, die tegenwoordig dienst doet als stormbekken, worden verstevigd. Ook moet een stuk riolering worden omgeleid. 

 

Deze werken worden in goede banen geleid door de Brusselse watermaatschappij VIVAQUA en duren tot begin oktober 2021. De bedoeling is onder meer om de oude gewelven van de koker te verstevigen met spuitbeton. 

 

Op sommige dagen werken de arbeiders in twee ploegen van 6 uur tot maximum 22 uur. De overlast voor de buurt blijft in principe beperkt omdat de werken grotendeels ondergronds gebeuren binnen de reeds afgebakende werfzone voor Metro 3.

 

De historische koker van de Zenne werd gebouwd in baksteen bij de overwelving van de rivier in het midden van de 19de eeuw.  In het midden van de 20ste eeuw kreeg de Zenne een nieuwe koker langs het kanaal. De oude koker werd vervolgens verbouwd tot stormbekken terwijl onder de koker de tunnel van de premetro werd gebouwd. Er is zelfs een gedeelte dat door trams wordt gebruikt.

Media
Afbeelding
Een van de oude Zennekokers onder de Lemonnierlaan
Credits
© GOB/MIVB