Noordstation: focus op grondwater

Publication date
02.06.2022

De afgelopen maanden zijn verschillende werkzaamheden uitgevoerd voor de aanleg van de tunnel onder de treinsporen van het Noordstation, met name het verlagen van het grondwaterpeil om de toegangsgalerijen onder de sporen door te kunnen graven.

Verlaging van de grondwaterspiegel

Op dit moment is de verlaging aan de gang op de werf. Wat houdt dit precies in?

De grondwaterverlaging bestaat uit het plaatsen van een tijdelijke pompinstallatie om de hoogte van de grondwaterspiegel te verlagen. Hierdoor kunnen de ondergrondse werkzaamheden in optimale omstandigheden worden uitgevoerd. Daartoe worden meerdere pompputten geïnstalleerd om de werf te draineren. Tijdens de verlaging kan men dankzij een monitoringsysteem het peil van de grondwaterspiegel kennen, zodat niet meer wordt opgepompt dan nodig is.


Het opgepompte water wordt niet als zodanig in de riolering geloosd, maar wordt eerst behandeld in 2 kleine zuiveringsinstallaties op de terreinen:

  • In de Aarschotstraat zijn 3 pompputten geïnstalleerd. Deze zijn aangesloten op 3 tanks die filtratie-eenheden zijn, één met een zandfilter en de andere twee met actieve koolfilters die organisch materiaal, pesticiden, chloor, smaak en geur, enz. verwijderen.
  • In de tunnel onder de spoorlijnen zijn 8 putten geïnstalleerd vanaf de spoorwegen, die zijn aangesloten op de waterzuiveringsinstallatie die zich op de werf in de Vooruitgangstraat bevindt.
  • In de Vooruitgangstraat zijn 2 putten geïnstalleerd, die zijn aangesloten op de waterzuiveringsinstallatie die zich in de werfzone bevindt.


Het water wordt vervolgens in de riolering geloosd met inachtneming van de drempelwaarden van de 3 gewestelijke normen van de 'Bodemordonnantie'. Meerdere keren per maand worden er stalen genomen om de installaties te testen en na te gaan of ze goed werken. Wanneer de filters verzadigd beginnen te raken, vervangt de aannemer ze om een goede waterzuivering te verzekeren.

 

Wanneer de grondwaterspiegel een voldoende laag peil heeft bereikt, kan worden begonnen met de aanleg van de toegangsgalerijen naar de tunnel onder de sporen, gevolgd door het graven van de toegangsputten in de Vooruitgangstraat en vervolgens die in de Aarschotstraat.


Het pompen zal worden stopgezet zodra het dak en de waterdichte wanden van de toekomstige verbindingstunnel klaar zijn. Na het stopzetten van het pompen wordt het monitoringsysteem gehandhaafd om de stijging van het waterpeil rond de nieuw gebouwde structuur te controleren.

 

Hier kunt u een filmpje bekijken waarin meer uitleg wordt gegeven over de werken.

Media
Afbeelding
Station d'épuration rue d'Aerschot
Credits
Beliris