Werken Zuidlaan en Stalingradlaan

Publication date
02.01.2020

In het kader van de bouw van het station Toots Thielemans van de toekomstige metrolijn 3, zal Sibelga van 6 januari tot eind maart 2020 werken uitvoeren aan de
Zuidlaan, de Stalingradlaan en de Fonteinstraat. De werken bestaan erin de ondergrondse installaties voor gas, elektriciteit, water en telecom te verplaatsen en te vernieuwen.

De werken gebeuren in verschillende fasen.
• 6 januari tot half februari: Zuidlaan tussen de nummers 61 en 64;
• Half januari half februari: Stalingradlaan tussen de nummers 77 en 105;
• Februari tot maart: Stalingradlaan tussen de nummers 109 en 117;
• Half februari tot half maart: Fonteinstraat, tussen de nummers 3 en 13.

Na de uitvoering van de werken, moet elke meter warden aangesloten op de nieuwe installaties. Die aftakkingen zullen warden uitgevoerd begin maart 2020 en vergen enkel
geïsoleerde openingen. Die operatie (opening, aftakking, afsluiting) gebeurt op één dag en na voorafgaande afspraak.

Toegankelijkheid

De ingrepen gebeuren ter hoogte van de voetpaden. De toegankelijkheid voor voetgangers en fietsers blijft evenwel gegarandeerd. De openbare weg en de handelszaken blijven de hele duur van de werken toegankelijk. Het verkeersplan en de uurroosters voor leveringen die op dit moment gelden, blijven ongewijzigd. De vrachtwagens voor levering zullen op een afstand van de werfzone moeten stoppen (max. 15 meter).

Het bericht dat verspreid is bij de bewoners kan u hier raadplegen. Met bijkomende vragen kan u steeds terecht bij de Ombudsman van Metro 3 via e-mail OmbudsmanM3@mivb.brussels of telefoon 0490/52.38.98