24/01/2022 : vergunningsaanvraag fase 2 indienen - dossier en infomomenten

Publication date
31.01.2022

Op 24 januari 2022 heeft Beliris de aangepaste aanvraag ingediend voor een gemengde vergunning voor de uitbreiding van de metro. Om de inwoners zo goed mogelijk te informeren wordt in de gemeenten een info-expo georganiseerd. Het projectteam zal aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.

 

Volgend op de effectenstudie afgesloten op 28 juli 2021 heeft Beliris, in samenwerking met de MIVB, de vergunningsaanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning verder geoptimaliseerd. Dit dossier is op 24 januari 2022 opnieuw neergelegd bij Urban.brussels en Brussel Leefmilieu.

De vergunningsaanvraag gaat specifiek over de tweede fase van het project : de aanleg van een tunnel van 4,5 km lang met 7 haltes en een stelplaats voor de opslag en onderhoud van de metro’s in Haren.

De volgende stappen

Informatieve tentoonstelling

Om dit enorme project in alle openheid voor te stellen aan zowel inwoners als handelaars, organiseren Beliris en MIVB samen een informatieve tentoonstelling. Het projectteam zal aanwezig zijn om al uw vragen te beantwoorden. De tentoonstellingen vinden plaats in de betrokken gemeenten : Schaarbeek, Haren en Evere. U vindt hier de uitnodiging.
 

SCHAARBEEK

  • Woensdag 16 februari van 17u à 20u
  • Donderdag 17 februari van 17u à 20u*

Gemeentehuis Schaarbeek - Museumzaal, Colignonplein

HAREN

  • Dinsdag 22 februari van 17u à 20u

Gemeenschapscentrum De Linde - grote zaal De Linde, Kortenbachstraat 7

EVERE

  • Woensdag 2 maart van 17u à 20u
  • Donderdag 3 maart van 17u à 20u*

Gemeentehuis Evere - zaal Brel, Servaes Hoedemaekerssquare

* Nocturne voor de handelaars op donderdag tot 21u.

Het openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek start voor de gemeenten Schaarbeek, Evere en Haren in maart 2022. Tijdens dat onderzoek krijgen de inwoners de kans het dossier in te kijken, de plannen te raadplegen en hun mening te geven. De gemeenten organiseren dit openbaar onderzoek, geleid door Urban.brussels en Leefmilieu Brussel. De gemeenten zullen de exacte data communiceren via hun informatiekanalen en ook via het project M3.

 

Hoe geef je jouw mening?

Alle opmerkingen over het project, zoals klachten en observaties kunnen op volgende manier gegeven worden:

  • mondeling aan het gemeentepersoneel – belast met het onderzoek ;
  • schriftelijk bij raadpleging van het dossier ;
  • per post ter attentie van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente ;

Tijdens de gehele periode van het openbaar onderzoek kan men vragen om tijdens de overlegcommissie gehoord te worden.

 

De overlegcommissie

Aan het einde van het onderzoek wordt het ontwerp voorgelegd aan de overlegcommissie tijdens een openbare vergadering. De aanvrager, Beliris, zal zijn project voorstellen. Ook degenen die het verzoek tijdens het openbaar onderzoek hebben gedaan, worden gehoord.

De overlegcommissie vindt plaats in de tweede helft van april 2022(organisatie en locatie nog te bepalen).

Aan het einde van de openbare zitting beraadslaagt de commissie achter gesloten deuren en brengt zij een met redenen omkleed advies uit over het project.

Tot slot, zal de eigen regionale administratie de afgifte van zowel de stedenbouwkundige als de  milieuvergunningen onafhankelijk afhandelen (respectievelijk Urban.brussels en Leefmilieu Brussel).