TT eerste spadesteek

Eerste spadesteek voor station Toots Thielemans

29.10.2020

De werken voor de bouw van het nieuwe metrostation Toots Thielemans zijn een nieuwe fase ingegaan. Na de voorbereidende werken wordt er plaats gemaakt voor de eerste grote graafwerken in de buurt van het Zuidstation. Het gaat om de belangrijkste werken van de afgelopen tien jaar.

De graafwerken zijn nodig om het toekomstige metrostation Toots Thielemans te kunnen aanleggen, maar ook voor de verbindingstunnels die de bestaande premetro-as zullen omvormen tot een echte metrolijn.

Het nieuwe station zal zich onder de Stalingradlaan bevinden, tussen de stations Zuidstation en Anneessens, en zal verbonden worden met het station Lemonnier. Het toekomstige station, dat 233m lang zal zijn, zal twee perrons tellen op niveau -2 en drie mezzanines voor de loketten en de toegangen tot de perrons.

Hoe station Toots Thielemans zal worden gebouwd, wordt met behulp van computerbeelden uitgelegd in onderstaande video. Wie nog meer details wil over de bouwtechnieken kan terecht in dit artikel.

De bouw van de nieuwe metrolijn 3, die in de toekomst het huidige station Albert zal verbinden met het toekomstige station Bordet, zal in twee stappen gebeuren.

De eerste stap bestaat in het omvormen van de premetro-as Albert – Noordstation tot een metrolijn. Daarvoor moet het station Albert omgevormd worden tot een multimodale hub, moet het tramstation Lemonnier getransformeerd worden en moet er een nieuw metrostation worden gebouwd, Toots Thielemans. Bovendien moet de premetrolijn die momenteel van het station Albert tot het Noordstation loopt, omgebouwd worden tot een metrolijn. De indienstneming van het metrostuk tussen Albert en het Noordstation is voorzien in de loop van 2025.

De tweede fase van het project bestaat erin om de nieuwe metrolijn 3 van het Noordstation te verlengen tot Bordet, door de gemeentes Schaarbeek en Evere. Hier gaat het niet om de ombouw van een bestaande lijn tot metrolijn. Er moet een nieuwe tunnel worden geboord en 7 nieuwe stations worden aangelegd. Zodra deze tweede stap klaar is, tegen 2030, kunnen reizigers met de nieuwe metrolijn 3 op een twintigtal minuten van Vorst naar Evere reizen.

"Ruggengraat van de stad"

De CEO van de MIVB, Brieuc de Meeûs: “Je kan niet elke dag, of elk jaar getuige zijn van de start van zulke grote werken waarbij een nieuwe metrolijn wordt aangelegd. In de huidige crisis begrijpen we hoe belangrijk het is om het openbaar vervoer verder te ontwikkelen en zoveel mogelijk plaats te bieden aan de reizigers. Deze nieuwe metrolijn zal een gemakkelijke en comfortabele verbinding zijn voor onze reizigers, die zal bijdragen aan een verbeterde mobiliteit in Brussel. Ik ben fier om hier vandaag te mogen staan, en getuige te mogen zijn van deze grote stap voor de MIVB en voor Brussel. Afspraak de komende jaren voor de volgende belangrijke stappen van dit fantastische project dat metro 3 is.”

Minister-president Rudi Vervoort benadrukt dat “de start van de werken duidelijk de wil aantoont van mijn regering om onze ambitie voor Brussel te behouden. Ondanks de huidige crisis, is het essentieel dat we de stad van morgen blijven verder bouwen, een stad met zachte en duurzame mobiliteit. In dat opzicht is de verlenging van ons metronet een strategische prioriteit die vandaag wordt geconcretiseerd en dat terwijl we het bovengronds openbaarvervoersaanbod verder blijven verbeteren.” 

"Het openbaar vervoer is de ruggengraat van onze stad. Daarrond moeten duurzamer steden worden gebouwd die veerkrachtiger zijn tegenover de klimaatuitdagingen. Ondanks de moeilijke budgettaire situatie blijft Brussel massaal investeren in de MIVB en ook in deze nieuwe metrolijn die cruciaal is voor ons net”, verklaart Elke Van den Brandt, Brussels minister van Mobiliteit, trots. 

“Natuurlijk ben ik verheugd met deze eerste spadesteek”, zegt Brusselse minister van Financiën, Sven Gatz. “We hebben de derde metrolijn in het regeerakkoord laten opnemen, er de voorbereidende plannen voor gesmeed en de middelen voor vrijgemaakt. En nu kunnen we echt beginnen graven! Met de aanvang van deze werken illustreren we dat het ons menens is te blijven investeren in een beter openbaar vervoer in Brussel en meer alternatieven voor het verkeer op de weg.”

Pascal Smet, Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw: “Dit is een belangrijke stap. Er ging een indrukwekkend voorbereidend werk aan vooraf. Voor het eerst werden in een bouwtoelating voorwaarden opgelegd voor de begeleiding van handelaars, de markt en het werfbeheer. Die moet voorbeeldig zijn en aantonen dat grote infrastructuurwerken niet langer de stad moeten verwoesten zoals dat het geval was in de jaren ’60. Brussel heeft deze nieuwe metro nodig, en met het begin van deze omvangrijke werf, bouwen we vandaag de stad van morgen. Een toegankelijke stad, efficiënt en snel voor iedereen.”

“Metro 3 zal het noorden van het Gewest via de vijfhoek verbinden met het zuiden. Tijdens de werken werd een doel gegeven: het best mogelijke verloop van de werf verzekeren dat het behoud van economische activiteiten, de toegankelijkheid van de wijken en het welzijn van de bewoners garandeert. Na de afloop van de bovengrondse werken van de MIVB aan het begin van 2023 zal een reorganisatie van de publieke ruimte worden uitgevoerd. Dit project van herkwalificatie is een opportuniteit voor de bewoners en handelaars om zowel samen te werken rond de “toekomst” van de Stalingradlaan als om de openbare ruimte te coproduceren. Dit project is mede mogelijk gemaakt door een momenteel lopend participatieproces, met behulp van de bewoners en handelaars die de stem van de wijk zullen vertegenwoordigen”, kondigt Philippe Close, burgemeester van de Stad Brussel, aan.

Burgemeester Charles Picqué van Sint-Gillis: «Vandaag zetten we een belangrijke stap, ook al is er nog een lange weg af te leggen vooraleer deze metrolijn klaar zal zijn, die op termijn nagenoeg het hele Brusselse gewest zal doorkruisen. Vanaf de start van dit project, dat ik als minister-president heb gedragen, was ik overtuigd van de nood voor ons Gewest om ons metronet te ontwikkelen. Het gaat om een omvangrijk infrastructuurproject dat een positieve impact zal hebben op sociaal, milieu- en economisch vlak in het Brusselse gewest. De bouw van deze metrolijn zal toelaten een alternatief te bieden voor de verplaatsingen met de wagen. De metro is ook sociaal. Hij laat toe contact te leggen en iedereen toegang te geven tot de stad.  Het is een openbaarvervoermiddel waarmee iedereen zich snel kan verplaatsen aan een schappelijke prijs. Economisch, ten slotte, aangezien de mobiliteit van talloze werknemers en bezoekers van een internationale hoofdstad als Brussel erdoor verbetert.”