Planning travaux

Werkinfo Liedts: voorbereidende werken Vandeweyerstraat

29.09.2020
#Buurtbewonersbericht

Voor de aanleg van de nieuwe metrolijn 3 zijn voorbereidende werkzaamheden aan het bestaande ondergrondse netwerk in de Vandeweyerstraat nodig.

Deze werken worden uitgevoerd van begin oktober 2020 tot midden januari 2021 door Vivaqua (distributie), Proximus (telecom) en Sibelga (elektriciteit en gas).

De werkzaamheden zullen in 4 fases plaatsvinden:

  • Fase 1: plaatsingswerken aan de oneven kant (n°5 - n°43) - 15 werkdagen
  • Fase 2: plaatsingswerken aan de even kant (n°2 - n°40) - 15 werkdagen
  • Fase 3: aansluitingswerken aan de oneven kant (n°5 - n°43) - 20 werkdagen
  • Fase 4: aansluitingswerken aan de even kant (n°2 - n°40) - 20 werkdagen

De doorgang voor voetgangers en toegang tot woningen blijft verzekerd tijdens de werkzaamheden. Indien de stoep onderbroken is door de werken, wordt een afgebakende omleiding langs de werken voorzien.  Het straatverkeer wordt tot eind oktober onderbroken voor auto's en wordt daarna hersteld.

De parkeerplaatsen binnen de werkzone zullen de volledige duur van de werkzaamheden ingenomen zijn. De parkeerplaatsen voor de huizen 45-51 zijn ingenomen als stockageruimte.

Alle betrokken partijen nemen de nodige maatregelen om de impact op de omgeving te beperken.

Het bewonersbericht is hier te raadplegen.

* De planning is onder voorbehoud van slechte weeromstandigheden en eventuele aanvullende werkzaamheden.