Stalingrad render

Ontdek het voorontwerp voor de nieuwe Stalingradlaan

29.01.2021

De plannen voor de heraanleg van de Stalingradlaan worden steeds concreter. Nog tot eind februari kan iedereen zijn of haar mening geven over het voorontwerp.

Op 21 januari 2021 presenteerde de Stad Brussel het voorontwerp voor de nieuwe Stalingradlaan. De bestaande middenberm zou verdwijnen. In de plaats komen extra brede voetpaden, tot wel 14 meter breed. Er zou nog één rijvak overblijven en twee parkeerstroken. Dat is een halvering ten opzichte van de situatie voor de start van de bouw van metrostation Toots Thielemans.

Om het doorgaand verkeer te weren, stelt de Stad voor om verschillende rijrichtingen in te voeren. De Stalingradlaan zou toegankelijk blijven voor auto’s vanaf de Kleine Ring, maar al ter hoogte van de Fonteinstraat moet het verkeer afdraaien richting Lemonnierlaan. De rest van de Stalingradlaan, van het Rouppeplein tot de Fonteinstraat, word een éénrichtingsstraat richting Zuid.

Zonder niveauverschil

Op een stuk van de Stalingradlaan ter hoogte van de Kleine Ring, en het stuk ter hoogte van het Zuidpaleis voorzien de plannen geen niveauverschil tussen de rijvweg en de voetpaden. Op die manier wordt het mogelijk om stukken van de laan tijdelijk af te sluiten voor autoverkeer, bijvoorbeeld bij evenementen, of, op termijn te laten evolueren naar een volwaardig plein.

Voor tweewielers wordt een afgescheiden fietspad voorzien, tussen de parkeerstrook en het voetpad. De vier bomenrijen worden in ere hersteld en aangevuld met extra groen. De precieze inplanting van de extra plantsoenen, de terrassen voor de horeca en het stadsmeubilair (banken, speel- en sporttuigen…) is nog niet bepaald.

Participatie

Het voorontwerp kwam tot stand na een participatietraject waarbij een burgerpanel werd samengesteld. Meer informatie op de website van de Stad Brussel. Alle opmerkingen op de plannen zijn welkom tot 28 februari 2021 via e-mail op het adres [email protected]

Na de indiening van het vergunningsdossier zullen bewoners en instanties nogmaals geconsulteerd worden tijdens het wettelijk voorziene openbaar onderzoek. De heraanleg van de Stalingrad moet beginnen in 2023, na de bovengrondse werkzaamheden voor de bouw van metrostation Toots Thielemans.