Noordstation: sluiting van de Aarschotstraat

Publication date
27.05.2021

Een deel van de Aarschotstraat tussen Rogierstraat en d’Hoogvorststraat wordt vanaf 1 juni 2021 gedurende een jaar afgesloten. Bij de heropening zal er een rijstrook ingericht worden een zal de werfzone tot januari 2024 ingeperkt blijven.

  • Aarschotstraat: een deel van de straat zal tijdensdeze periode niet meer toegankelijk zijn voor voertuigen en fietsen. Een lokale omleiding zal voorzien worden voor voertuigen en fietsen waardoor er eveneens een aantal parkeerplaatsen ingenomen zullen worden. Indien het voetpad wordt onderbroken door de werken zal er eveneens een veilige omleiding worden voorzien.
  • d’Hoogvorststraat: het verkeer in de straat wordt in tegengestelde richting geplaatst.
  • Afvalinzameling: de bewoners zullen hun vuilniszakken op dezelfde momenten als gebruikelijk kunnen inleveren op de daartoe voorziene punten die op de kaart met een kruis zijn gemarkeerd. Meer informatie volgt in een buurtbewonersbericht dat door Brussel-Netheid wordt verspreid.

Nood aan meer informatie? Neem contact op met onze teams via info@metro3.be of 0800 14 202, afspraak ook mogelijk.

Het bewonersbericht is hier te raadplegen.

Media
Afbeelding
Fermeture Aerschot juin 2021