Metro

Metro 3, een nuttig project volgens de Brusselaars

26.11.2020

De Brusselaars hebben zich uitgesproken vóór Metro 3. Deze metrolijn is de ontbrekende schakel voor iedereen die zich vanuit het noorden van Brussel met de metro wil verplaatsen. Van de 1020 respondenten die deelnamen aan een enquête is 74% voorstander van de uitbreiding van het metronet. Voor hen is deze toekomstige lijn noodzakelijk.

Het onderzoeksbureau Indiville voerde afgelopen september een online enquête uit om te peilen naar de reisgewoonten van de Brusselaars in de hoofdstad. Ze vroegen ook hun mening over het nut van de nieuwe metrolijn 3. Uit de resultaten bleek dat driekwart van de ondervraagden de toekomstige lijn nuttig vindt. Dit percentage ligt nog hoger in de gemeenten Vorst, Evere en Schaarbeek.

Uitbreiding van het netwerk

In de gemeenten waar vandaag een metrolijn is, vindt slechts 36% van de respondenten het metroaanbod voldoende uitgebreid. Het percentage daalt tot 30% voor de gemeenten Vorst, Evere en Schaarbeek. Dezelfde trend kan worden waargenomen in gebieden die minder goed bediend worden door de metro.  

77% van de respondenten is dus voorstander van een uitbreiding van het netwerk en 74% steunt de aanleg van de nieuwe metrolijn 3 in het noorden van de stad. Deze cijfers stijgen tot respectievelijk 80% en 82% voor de respondenten uit de gemeenten Vorst, Evere en Schaarbeek.

Slechts 7% van de respondenten is van mening dat een uitbreiding van het metronetwerk niet zinvol is.

Een ontbrekende schakel

Dit onderzoek, gevoerd in het kader van het project Metro 3, legt ook een reële vraag bloot naar betere vervoersmogelijkheden in het noorden van Brussel.

Momenteel moeten de inwoners van Evere en Schaarbeek ongeveer 30 minuten rekenen om in het centrum, bijvoorbeeld aan De Brouckère, te geraken. Een van de redenen daarvoor is dat het openbaar vervoer in deze wijken een verzadigingspunt heeft bereikt. Bovendien neemt de bevolking in dat stadsdeel jaar na jaar toe. Dankzij de toekomstige metrolijn 3 zal de MIVB deze groeiende reizigersstroom kunnen opvangen.

Een project in 2 fases

Metrolijn 3 is een ambitieus project dat tegemoet komt aan de noodzaak om het bestaande netwerk te moderniseren en uit te breiden. Bovendien zal deze metrolijn de inwoners van Brussel verbinden binnen de wijken en met het stadscentrum. 

De ontwikkeling van de nieuwe metrolijn vertegenwoordigt een grote werf door de MIVB en BelirisDit project, dat in twee fases wordt uitgevoerd, krijgt sinds dit jaar stilaan vorm. Fase 1 is namelijk al van start gegaan. Station Albert wordt verbouwd tot een belangrijke mobiliteitshub voor het zuiden van de stad, en in de buurt van het Zuidstation wordt er hard gewerkt aan de bouw van het nieuwe station Toots Thielemans. Voorereidende werken gebeuren ook op het Liedtsplein et aan het Noordstation. Voor fase 2 wordt er momenteel een milieueffectenrapport opgemaakt.