Travaux

Liedts: aansluiting van een ondergronds technisch lokaal

25.05.2021
#Buurtbewonersbericht

Voordat de werf voor de nieuwe metrolijn 3 van start kan gaan, zijn er voorbereidende werken nodig. Het betreft de aansluiting van een ondergronds technisch lokaal dat bestemd is voor het onderbrengen van de bekabeling van MIVB en Sibelga, hiervoor zijn voorbereidende werkzaamheden aan het bestaande ondergrondse netwerk op het Liedtsplein nodig.

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd van 25 mei 2021 tot midden augustus 2021* door Proximus en Telenet (telecom), Sibelga (elektriciteit en gas) en de MIVB in de trottoirs en in de parkeerplaatsen.

De doorgang voor voetgangers en toegang tot woningen blijft verzekerd tijdens de werkzaamheden. Indien de stoep onderbroken is door de werken, wordt een afgebakende omleiding langs de werken voorzien. De parkeerplaatsen binnen de werkzone zullen de volledige duur van de werkzaamheden ingenomen zijn.

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd van 25 mei 2021 tot midden augustus 2021* door Proximus en Telenet (telecom), Sibelga (elektriciteit en gas) en de MIVB in de trottoirs en in de parkeerplaatsen.

De werkzaamheden zullen in 5 fases plaatsvinden:

  1. Sleuf in de Groenstraat. Een plaatselijke omleiding zal worden aangegeven.
  2. Werken in het trottoir. Een plaatselijke omleiding zal worden aangegeven.
  3. Sleuf in de Brabantstraat. Een plaatselijke omleiding zal worden aangegeven.
  4. Werken in het trottoir.
  5. Werken in het trottoir, in de parkeerplaatsen, op de helft van de weg en onder de tramsporen.


Alle betrokken partijen nemen de nodige maatregelen om de impact op de omgeving te beperken.

Raadpleeg hier het buurtbewonersbericht.

* De planning is onder voorbehoud van slechte weeromstandigheden en eventuele aanvullende werkzaamheden.