Maart 2022 - Fase 2 : documenten bij het openbaar onderzoek

Publication date
22.02.2022

De documenten van het openbaar onderzoek staan on line (2022)

Volgend op de effectenstudie afgesloten op 28 juli 2021 heeft Beliris, in samenwerking met de MIVB, de vergunningsaanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning verder geoptimaliseerd. Dit dossier is op 24 januari 2022 opnieuw neergelegd bij Urban.brussels en Brussel Leefmilieu.

De vergunningsaanvraag gaat specifiek over de tweede fase van het project : de aanleg van een tunnel van 4,5 km lang met 7 haltes en een stelplaats voor de opslag en onderhoud van de metro’s in Haren.

Het openbaar onderzoek start voor de gemeenten Schaarbeek, Evere en stad Brussel op 7 maart tot 5 april 2022. Tijdens dat onderzoek krijgen de inwoners de kans het dossier in te kijken, de plannen te raadplegen en hun mening te geven.

Alle documenten zijn beschikbaar :

Hoe geef je jouw mening tijdens het openbaar onderzoek?

Alle opmerkingen over het project, zoals klachten en observaties kunnen op volgende manier gegeven worden:

  • mondeling aan het gemeentepersoneel – belast met het onderzoek ;
  • schriftelijk bij raadpleging van het dossier ;
  • per post ter attentie van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente ;

Tijdens de gehele periode van het openbaar onderzoek kan men vragen om tijdens de overlegcommissie gehoord te worden.

De overlegcommissie

Aan het einde van het onderzoek wordt het ontwerp voorgelegd aan de overlegcommissie tijdens een openbare vergadering. De aanvrager, Beliris, zal zijn project voorstellen. Ook degenen die het verzoek tijdens het openbaar onderzoek hebben gedaan, worden gehoord.

De overlegcommissie vindt plaats in de tweede helft van april 2022(organisatie en locatie nog te bepalen).

Aan het einde van de openbare zitting beraadslaagt de commissie achter gesloten deuren en brengt zij een met redenen omkleed advies uit over het project.

Tot slot, zal de eigen regionale administratie de afgifte van zowel de stedenbouwkundige als de  milieuvergunningen onafhankelijk afhandelen (respectievelijk Urban.brussels en Leefmilieu Brussel).