2017 : vergunning aangevraagd voor het deel Noord-Bordet

Publication date
20.09.2017

De stedenbouwkundige vergunning voor de tunnel, de stations en de stelplaats van het deel Noord-Bordet wordt officieel aangevraagd. Dit is een grote stap voor het uitbreidingsproject metrolijn 3.

Meer info over de openbare onderzoeken en hun werking?

De data liggen nog niet vast. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.


Meer info over de effectenstudie?


Bepaalde stedenbouwkundige aanvragen worden onderworpen aan een evaluatie van de milieueffecten. Deze aanvullende studies worden uitgevoerd wanneer projecten een belangrijke impact kunnen hebben op het milieu, wat het geval is voor dit project. Het gaat om erg diepgaande studies die worden uitgevoerd door gespecialiseerde studiebureaus. Het doel van deze analyses is om het grote publiek en de autoriteiten die de vergunning verlenen te informeren over positieve of negatieve effecten die het project zou kunnen hebben op het milieu, en om oplossingen voor te stellen om de eventuele hinder te beperken.


De directe en indirecte effecten van het project, op korte en lange termijn, van tijdelijke, toevallige of blijvende aard, worden geanalyseerd op basis van 11 criteria:

 1. mobiliteit
 2. stedenbouw, landschap en ruimtelijke ordening
 3. onroerend en archeologisch erfgoed
 4. sociaal en economisch vlak
 5. geluid en trillingen
 6. bodem en water
 7. energie
 8. luchtkwaliteit
 9. microklimaat
 10. afval
 11. de mens


Ook de interactie tussen deze factoren en de eventuele varianten van het project worden bestudeerd.


De inhoud van de effectenstudie zal ook deel uit maken van een openbaar onderzoek. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.