Metro 3

Liedts: openbaar onderzoek

19.04.2021
#Openbaar onderzoek

Raadpleeg hier het bericht van het openbaar onderzoek of op de website van gemeente Schaarbeek.

Betreft: het verplaatsen van de tramlijnen en vellen van 6 hoogstammige bomen, het verplanten van 15 bomen in bakken op het Liedtsplein en de Brabantstraat en het graven van sleuven voor de werken aan de nutsvoorzieningen op het Liedtsplein en de Brabantstraat.

Het onderzoek loopt: van 19/04/2021 en tot en met 18/05/2021.

Opmerkingen en klachten kunnen worden geformuleerd tijdens bovenvermelde periode van het onderzoek, ten laatste op 18/05/2021, ofwel:

  • Schriftelijk, ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen, via e-mail op het adres [email protected], of op het postadres Gemeentehuis - Bureau 2.08 - Dept Stedenbouw-Leefmilieu - Colignonplein - 1030 Brussel.
     
  • Mondeling, bij bovenvermeld gemeentebestuur, dat de opmerkingen en klachten overschrijft en een kopie daarvan gratis overhandigt aan de aangever.

 

Eender wie kan in zijn opmerkingen of klachten vragen om te worden gehoord door de overlegcommissie die samenkomt op donderdag 03 juni 2021 op een nog nader te bepalen tijdstip en plaats.