Vergunningsaanvraag fase 2 – infomomenten en documenten

Publication date
18.11.2023

 

De administratieve procedure loopt verder.


De grote lijnen van het project blijven dus ongewijzigd. Zo blijven de ligging en het concept van elk van de 7 stations, de tunnel van 4,5 km en de stelplaats in Haren behouden. De vragen tot aanpassingen van Urban veranderen de basisuitgangspunten en het ontwerp van de stations niet ten gronde, maar vragen aanpassingen van de architectuur of de omgevingsaanleg. In aanloop naar het openbaar onderzoek, voorzien vanaf januari 2024, willen we u graag informeren over de wijzigingen die in het project zijn aangebracht.

Text

Drie infomomenten

Om dit enorme project in alle openheid voor te stellen aan zowel inwoners als handelaars, organiseren Beliris en MIVB samen een informatieve tentoonstelling. Het projectteam zal aanwezig zijn om al uw vragen te beantwoorden. De tentoonstellingen vinden plaats in de betrokken gemeenten : Haren, Evere en Schaarbeek.


HAREN

  • Dinsdag 28 november van 17u tot 20u

Gemeenschapscentrum De Linde- grote zaal De Linde, Kortenbachstraat 7


EVERE

  • Donderdag 29 november van 17u tot 20u

Gemeentehuis Evere- Zaal Brel, Servaes Hoedemaekerssquare


SCHAARBEEK

  • Dinsdag 5 december van 17u tot 20u

Gemeentehuis Schaarbeek- Museumzaal, Colignonplein

Media
Afbeelding
dates expo 2023

Openbaar onderzoek en documenten online toegankelijk

Het openbaar onderzoek start in de gemeenten Schaarbeek, Evere en Haren in januari 2024. De gemeenten zullen de exacte data communiceren via hun informatiekanalen en ook via het project M3. Alle documenten zijn al online.

Hoe geef je jouw mening tijdens het openbaar onderzoek?

Tijdens het openbaar onderzoek, alle opmerkingen over het project, zoals klachten en observaties, kunnen op volgende manier gegeven worden :

  • mondeling aan het gemeentepersoneel – belast met het onderzoek ;
  • schriftelijk bij raadpleging van het dossier ;
  • per post ter attentie van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente.

Tijdens de gehele periode van het openbaar onderzoek kan men vragen om tijdens de overlegcommissie gehoord te worden.

De overlegcommissie

Aan het einde van het onderzoek wordt het ontwerp voorgelegd aan de overlegcommissie tijdens een openbare vergadering. De aanvrager, Beliris, zal zijn project voorstellen. Ook degenen die het verzoek tijdens het openbaar onderzoek hebben gedaan, worden gehoord.

De overlegcommissie vindt plaats in het gemeentehuis van Schaarbeek in de tweede helft van februari 2024.

Aan het einde van de openbare zitting beraadslaagt de commissie achter gesloten deuren en brengt zij een met redenen omkleed advies uit over het project. Tot slot zal de kwestie van de stedenbouwkundige vergunning afzonderlijk worden behandeld door Urban, de regionale administratie die verantwoordelijk is voor het dossier.