Voorbereidende werken op Liedts: bouw van een ondergronds technisch lokaal

Publication date
17.09.2020

Alvorens de werkzaamheden burgerlijke bouwkunde voor het station Liedts kunnen starten, moeten er op het Liedtsplein nog voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd worden.

 

In 2019 werden in een eerste fase de ondergrondse netwerken van de MIVB en van enkele telecommaatschappijen op het Liedtsplein verplaatst. In oktober 2020 gaat een nieuwe fase van deze voorbereidende werkzaamheden van start met de bouw van een ondergronds technisch lokaal tussen de Paleizenstraat en de Gallaitstraat.

 

Deze werken zijn ook dé gelegenheid om de installaties van de MIVB en Sibelga te moderniseren, om zo de stroomvoorziening van het tramnet en de stroomvoorziening voor woningen en bedrijven in de buurt te verzekeren.

 

Waarom moet dit ondergronds lokaal gebouwd worden?

 

De huidige installaties zijn verouderd en bevinden zich pal onder het Liedtsplein in een oude bunker, op de plaats van het toekomstige station Liedts.

 

Het ondergronds technisch bedradingslokaal, dat zich bevindt op de plaats van het toekomstige station Liedts, moet weggehaald worden om de werkzaamheden voor metro 3 te kunnen uitvoeren. Meteen dé kans om de uitrusting te vernieuwen zodat ze beantwoordt aan de nieuwe veiligheidsvereisten. Doordat de bouwwerkzaamheden plaatsvinden vóór de werkzaamheden burgerlijke bouwkunde aan het station Liedts blijven de continuïteit van het tramverkeer en de stroomtoevoer naar de wijk bovendien gegarandeerd.

 

Het bouwwerk bestaat uit twee volledig fysiek gescheiden ruimtes met een oppervlakte van 182 m² en 4 m hoog voor het MIVB-deel en 32 m² en 2,20 m hoog voor het Sibelga-deel. Elke ruimte heeft een aparte buitentoegang die voorbehouden is aan het bevoegde personeel van de MIVB en Sibelga.

 

De werken worden door de aannemer Sodraep uitgevoerd.

Media
Afbeelding
Werken op het Liedtsplein - Travaux à la place Liedts
Media
Afbeelding
Local technique-technisch lokaal Liedts
Text

Werkzaamheden van de bouw van het ondergronds lokaal in 3 stappen:

  1. Voorbereiding van het terrein, installatie van de werf en grondwerken
     
  2. Burgerlijke bouwkunde: uitvoering van de muur in secanspalen, aardingslus voor het MIVB-gedeelte van het gebouw,  platen, buitenwanden en structurele kolommen, dakplaat, waterdichtingen en afwerkingen.
     
  3. Opvullingen en buitenafwerking zoals voorheen
     

De MIVB en Sibelga staan zelf in voor de uitrusting van hun technisch lokaal.

De werken starten op 1 oktober 2020 tot lente 2021 voor een duur van ongeveer 7 maanden.

 

De MIVB en Sibelga zullen zelf de uitrustingswerkzaamheden  van hun lokaal uitvoeren.
Het verkeer in de Paleizenstraat zal in enkele richting verlopen naar het Liedtsplein en er komt een omleiding via de Koninginnelaan en de Keulenstraat. In de Gallaitstraat zal het verkeer gebruikmaken van de bedding van de tram. De trams zullen normaal blijven rijden, aan een verminderde snelheid van 30 km/u. De winkels blijven bereikbaar.
Meer info in het bericht aan de bewoners.

 

Een ondergronds technisch lokaal?

 

Het ondergronds technisch lokaal is bestemd voor de bekabeling van de MIVB en Sibelga. Het levert elektriciteit aan het tramnet van de MIVB en het elektriciteitsdistributienet van Sibelga voor woningen en bedrijven rond het Liedtsplein.

 

De MIVB heeft een eigen elektriciteitsnet om haar tram- en metronet te voeden, net als de stelplaatsen en ateliers. In totaal gaat het om een 200-tal ondergrondse technische lokalen in Brussel. De tram is dus volledig autonoom en in het geval van een incident zou het elektriciteitsnet niet worden verstoord en omgekeerd. Het technisch lokaal van Liedts is een tractie-onderstation dat een belangrijke rol speelt in het voorzien van de juiste spanning voor de bovenleidingen van het tramnet van het gewest, in het bijzonder voor alle lijnen die er passeren: 25, 55, 32, 93 en 62.

 

De bekabeling van Sibelga zorgt voor alle stroomvoorziening, niet enkel op het Liedtsplein, maar ook voor de 19 Brusselse gemeenten. In totaal beschikt Sibelga over ruim 3000 van dergelijke technische lokalen, verspreid over het hele Brusselse gewest. De bekabeling dient voor de  stroomvoorziening van alle publieke en particuliere aansluitingen.