Planning travaux

Jupiterlaan afgesloten aan Albert

16.10.2020

Vanaf maandag 19 oktober gaan de werkzaamheden voor de verbouwing van het Albertstation bovengronds van start. Hierdoor zal het verkeer in uw buurt tijdelijk anders worden georganiseerd. De nieuwe verkeerssituatie werd vorige zomer al aangekondigd, maar gaat nu pas in voege.

Begin juli brachten we u op de hoogte van het nieuwe mobiliteitsplan in het kader van onze werkzaamheden. Als gevolg van de gezondheidscrisis liepen de administratieve procedures echter vertraging op. Daardoor werd de vergunning uiteindelijk pas afgeleverd op 1s oktober 2020.

Om ieders veiligheid en het goede verloop van de werken te garanderen, worden de parkeerplaatsen en het verkeer op de Jupiterlaan anders ingericht. De Match en het parkeerterrein blijven toegankelijk:

1. Afsluiting van de weg tussen de Alsembergsesteenweg en de parking van de Match. De veilige toegang voor voetgangers en fietsers blijft behouden.
2. Tweerichtingsverkeer tussen de Timmermansstraat en de parking van de Match. Er komt een tijdelijke rotonde ter hoogte van nummer 192.
3. Er mag niet geparkeerd worden aan de even kant van de weg.
4. Om materiaal te kunnen leveren op de werf zal er gedurende een beperkte tijd niet geparkeerd mogen worden in een deel van de Arthur Diderichstraat.

Daarnaast wordt bij de halte Jupiter ook een werfzone gecreëerd voor werken aan de tunnelingang.

Buurtbewoners kregen een bericht in de bus. Naarmate de werken vorderen zullen we u exacte data kunnen meedelen over de invoering van elk van deze veranderingen via ons WhatsApp-kanaal.