Metro 3, een project in 2 fases

Publication date
13.03.2020

Project M3, geleid door de MIVB en Beliris, is een partnerschap tussen de federale staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat tot doel heeft de mobiliteit, het openbaar vervoer en de gebruiksvriendelijkheid in de hoofdstad te verbeteren.

De nieuwe metrolijn 3 is een project van grote omvang dat in twee afzonderlijke en opeenvolgende fases wordt uitgevoerd:

  • Fase 1 : de transformatie van premetro naar metro, tussen Albert en Noordstation, wordt aangestuurd door MIVB.
  • Fase 2: de uitbreiding van de metro, tussen Noordstation en Bordet, wordt aangestuurd door Beliris.
Media
Afbeelding
BIL

Fase 1

De metrolijn bestaat al gedeeltelijk met de premetro waarop de trams ondergronds rijden tussen het station Albert en het Noordstation. Deze premetro, zoals de naam al aangeeft, is ontworpen om plaats te bieden aan een metro. Dit zal gebeuren in het kader van het M3-project, waarbij het zal worden omgevormd tot een volwaardige metrolijn.

Alle stations op deze as kunnen worden aangepast aan de komst van de metro door een aanpassing van de perrons, met uitzondering van het station Lemonnier. Een nieuw metrostation, Toots Thielemans, moet daarom in de buurt worden gebouwd, alsook de aansluitende tunnels.

Deze fase, die door de MIVB wordt geleid, omvat ook de omvorming van het station Albert tot een multimodaal station om de terminals van de metrolijn 3 en de trams 4 en 51 te herbergen.

Fase 2

De lijn zal daarna worden uitgebreid naar het noorden van Brussel met de aanleg van een 5 km lange tunnel tussen het Noordstation en het station Bordet in Evere en de bouw van 7 nieuwe stations: Liedts, Colignon, Verboekhoven, Riga, Linde, Vrede en Bordet. Op het terrein van de stelplaats voor tram en bus in Haren wordt ook een nieuwe metrostelplaats gebouwd.

Twee fases, maar ook twee verschillende tijdsperiodes

In fase 1 zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de verplaatsing en vernieuwing van de ondergrondse netwerken bijna afgerond. De civieltechnische werkzaamheden voor de stations Albert en Toots Thielemans, waarvoor de vergunningen zijn afgeleverd, gaan dit jaar van start. 

De voorbereidende werkzaamheden, namelijk de afbraak van een oud Infrabelgebouw in de Vooruitgangstraat, voor de bouw van een bouwwerk aan het Noordstation worden ook dit jaar uitgevoerd. De toekenning van de bouwvergunning voor het bouwwerk aan het Noordstation is lopende.

De indienststelling van de lijn M3 tussen het station Albert en Noordstation is gepland voor 2025.

Voor fase 2 hebben al voorbereidende werkzaamheden voor de inventarisatie en verplaatsing van de ondergrondse netwerken plaatsgevonden op het Liedtsplein en het Noordstation. In 2020 en 2021 beginnen deze voor de andere stations. De bouw van een ondergrondse technische ruimte op het Liedtsplein zal ook dit jaar plaatsvinden.

De uitbreiding van de lijn tussen Noordstation en Bordet bevindt zich in het stadium van de effectenstudie met het oog op het verkrijgen van de vergunningen. De werken voor de uitbreiding van de lijn zouden in 2023 kunnen beginnen, als de stedenbouwkundige vergunning eind 2022 verkregen is.