Bouw van een ondergronds technisch lokaal : eind van de werken

Publication date
08.04.2022

Voorafgaand aan de start van de civiele werken van het toekomstige metro Liedts moesten er voorbereidende werken worden uitgevoerd op het Liedtsplein, waaronder de bouw van een ondergrondse technische lokaal tussen de Paleizenstraat en de Gallaitstraat.

Waarom deze werken?

Deze werken waren nodig om twee redenen:

  • Het voormalige ondergrondse technische lokaal bevond zich op de plaats van het toekomstige metrostation Liedts en moest daarom worden verplaatst om de werken van Metro 3 te kunnen uitvoeren.
  • De elektrische installaties moesten worden vernieuwd en gemoderniseerd om aan de nieuwste veiligheidsvereisten te voldoen.

 

Text

Vandaag is dit project voltooid. De werfomheining is verwijderd. Er moeten nog enkele aansluitingen worden gelegd.

Eind maart werden zes nieuwe bomen geplant.

Media
Afbeelding
arbres liedts

Een ondergronds technisch lokaal?

Het ondergrondse lokaal, ook wel onderstation genoemd, is bestemd voor de bekabeling van de MIVB en Sibelga. Het levert momenteel elektriciteit aan het tramnet van de MIVB en aan het elektriciteitsdistributienet van Sibelga voor gezinnen en bedrijven rond het Liedtsplein.

De MIVB heeft een eigen elektriciteitsnet om haar tram- en metronet te voeden, net als de stelplaatsen en ateliers. In totaal gaat het om een 200-tal ondergrondse technische lokalen. De tram is dus volledig autonoom en in het geval van een incident zou het elektriciteitsnet niet worden verstoord en omgekeerd.

Het lokaal van Liedts is een tractiestation dat een belangrijke rol speelt in het voorzien van de juiste spanning voor de bovenleidingen van het tramnet in de omgeving, in het bijzonder voor de lijnen die er passeren: 25, 55, 93, 62. De bekabeling van Sibelga voorziet alle stroomvoorziening, niet enkel op het Liedtsplein, maar voor de 19 Brusselse gemeenten. In totaal beschikken zij over meer dan 3000 technische lokalen. De bekabeling dient voor de bevoorrading van alle publieke en particuliere aansluitingen.