Noordstation: verplaatsing van ondergrondse netwerken

Publication date
07.10.2019

Vooraleer de werf voor metrolijn 3 van start kan gaan, moeten de ondergrondse netwerken worden aangepast. Proximus en Sibelga voeren deze werken uit in de Rogierstraat, Brabantstraat, d’Hoogvorststraat en Aarschotstraat. 

De werken worden uitgevoerd in 3 fases van midden oktober tot midden december 2019*. 

Om de impact op de directe omgeving te beperken, zullen de nodige maatregelen worden genomen. Zo zullen de handelszaken en de woningen steeds bereikbaar blijven gedurende de werken. De wegen zullen nergens worden afgesloten. Het is wel mogelijk dat voetgangers worden gevraagd het trottoir aan de overkant te gebruiken en dat er alternerend verkeer zal zijn op de rijweg. Deze wijzigingen zullen altijd duidelijk worden aangegeven. 

Media
Afbeelding
Travaux Gare du Nord 2019
Credits
© Beliris
Text

1. Werken aan het voetpad in de d’Hoogvorststraat
Werken aan het voetpad in de Brabantstraat en in de parkeerzone
 7 werkdagen in oktober
 
2. Werken op de hoek van de Aarschotstraat aan het voetpad
Werken in de Rogierstraat aan het voetpad en in de parkeerzone 
 7 werkdagen in oktober
 
3. Werken in de parkeerzone van de Rogierstraat en de d’Hoogvorststraat.Werken in de parkeerzone en aan het voetpad van de Brabantstraat 
Werken aan het voetpad van de Aarschotstraat 
 38 werkdagen vanaf november tot midden december

*Deze planning is opgemaakt onder voorbehoud van eventuele slechte weersomstandigheden of bijkomende werken.

Hierbij vindt u het buurtbewonersbericht.