Maart 2022 : Metro 3 : openbaar onderzoek van start

Publication date
07.03.2022

Van 7 maart tot 5 april 2022 begint het openbaar onderzoek voor de stedenbouwkundige en milieuvergunning van de fase 2 voor het project : de aanleg van een tunnel, de bouw van 7 stations en ook een stelplaats.

Dit onderzoek wordt door de gemeenten Evere, Schaarbeek en de Stad Brussel georganiseerd.

De vergunningsaanvraag gaat specifiek over de tweede fase van het project : de aanleg van een tunnel van 4,5 km lang met 7 haltes en een stelplaats voor de opslag en onderhoud van de metro’s in Haren.

Het openbaar onderzoek start voor de gemeenten Schaarbeek, Evere en stad Brussel. Tijdens dat onderzoek krijgen de inwoners de kans het dossier in te kijken, de plannen te raadplegen en hun mening te geven.

Alle documenten zijn beschikbaar :

Hoe geef je jouw mening tijdens het openbaar onderzoek?

Alle opmerkingen over het project, zoals klachten en observaties kunnen op volgende manier gegeven worden:

  • mondeling aan het gemeentepersoneel – belast met het onderzoek ;
  • schriftelijk bij raadpleging van het dossier ;
  • per post ter attentie van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente ;

Tijdens de gehele periode van het openbaar onderzoek kan men vragen om tijdens de overlegcommissie gehoord te worden.

Meer infos: