Planning travaux

Bewonersbericht werkzaamheden Liedts

02.09.2020
#Liedts #Schaarbeek

Voorbereidende werkzaamheden Liedts: bouw van een ondergronds technisch lokaal

Voor de aanleg van de nieuwe metrolijn 3 zijn voorbereidende werkzaamheden nodig. Het betreft de bouw van een ondergronds technisch lokaal dat bestemd is voor het onderbrengen van bekabeling van MIVB en Sibelga.
De werkzaamheden die plaatsvinden op het Liedtspleintje tussen de Paleizenstraat en de Gallaistraat starten in oktober 2020 en zullen  ongeveer 7 maanden* duren.

Welke verandering kan je verwachten?
• Paleizenstraat
In de Paleizenstraat zal het verkeer slechts in één richting kunnen rijden. Enkel het verkeer richting Liedtsplein blijft mogelijk. Vanaf het Liedtsplein wordt een omleiding voorzien via de Koninginnelaan en de Keulenstraat om zo de Paleizenstraat te bereiken (zie plan).

• Gallaitstraat
Beide rijrichtingen blijven beschikbaar. Het verkeer in de Gallaitstraat dat in de richting van het Liedtsplein rijdt, wordt omgeleid via de tramsporen.

• Glasbollen
De glasbollen zijn verplaatst naar Paleizenstraat 115.

• Vuilnisophaling.
De bewoners van n°13-17 op het pleintje kunnen hun vuilniszakken op de gebruikelijke uren op de hoek met de Paleizenstraat of op de hoek met de Gallaistraat plaatsen.

Alle betrokken partijen nemen de nodige maatregelen om de impact op de omgeving te beperken. Zo zullen de handelszaken en woningen steeds bereikbaar blijven gedurende de werken.

COVID-19: om de gezondheid van iedereen te beschermen, zijn de veiligheidsmaatregelen op onze werven versterkt.

WHATSAPP LIEDTS
Wil je tijdens de werken op de hoogte blijven van de laatste werfinformatie? Dat kan via WhatsApp! Hoe inschrijven?
Stuur het volgende bericht: “INFO LIEDTS NL + uw naam, uw voornaam” naar Metro3: 0474 56 50 28
U ontvangt een automatisch bericht, gevolgd door een bericht met een inschrijvingsbevestiging.

 

*De planning is onder voorbehoud van slechte weersomstandigheden en eventuele aanvullende werkzaamheden

Het bewonersbericht is hier te raadplegen.