De Overlegcommissie: een nieuwe fase voor het M3-uitbreidingsproject

Publication date
02.05.2022

Na het openbaar onderzoek van de tweede fase van het project - de aanleg van een 4,5 km lange tunnel, 7 stations en een stelplaats - is op 21 april de overlegcommissie bijeengekomen. Beliris als aanvrager voor rekening van de MIVB presenteerdeitop deze openbare vergadering  de aangepaste plannen na integratie van de aanbevelingen uit de mileuffectenstudie  aan de instanties die zullen oordelen over de mileu- en stedenbouwkundige vergunningen. Maar ook alle individuele personen en verenigingen die daarom hadden verzocht, konden hun mening uitengeven en vragen stellen. Beliris en MIVB hebben ook meteen geantwoord op de opmerkingen en vragen van inwoners, handelaars, verenigingen en instanties.

De Commissie is samengesteld uit leden die de gewestelijke administratie en de gemeenten vertegenwoordigen: Urban.brussels, Leefmilieu Brussel, Erfgoed.brussels, Evere, Schaarbeek en Stad Brussel.

De Commissie beraadslaagt vervolgens met gesloten deuren en zal binnenkort een gemotiveerd advies over het project uitbrengen.

Nadien zullen de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning afzonderlijk worden behandeld door de bevoegde gewestelijke administraties respectievelijk Urban.brussels en Leefmilieu Brussel.

Voor meer informatie over het project: